Zažíváte ve vztazích nedorozumění? Jak to snadno zlepšit?

Ve své praxi nejčastěji s klienty řeším vztahyosobní rozvoj. Tím největším problémem ve vztazích osobních i pracovních bývá komunikace.

V partnerských vztazích to klienti popisují jako nerozumíme si“, neumí mě pochopit“, nevím, co chce“. Vnímají, že jsou jiní než jejich partner a že je partner něčím rozčiluje. Při komunikaci s dětmi lidé popisují konflikty, ve kterých se jim probouzí silné emoce. V pracovním světě narážejí na nedorozumění, stěžují si, že druzí jim dostatečně nenaslouchají nebo nejsou ochotni jim vyjít vstříc.

Když s klienty rozebíráme jejich vztahové problémy, ve většině případů nakonec dojdeme k tomu, že výrazně zlepšit jejich situaci by v prvé řadě dokázala lepší komunikace.

Dnes bych vám proto chtěla přiblížit 4 věci v komunikaci, kterým je dobré věnovat pozornost . Pokud chcete své umění komunikace vylepšovat, můžete se podívat také na skvělý koncept nenásilné komunikace, který popisuji zde.

4 věci, které škodí vztahům nejvíce

První problém, který škodí vztahům, je MÁLO KOMUNIKACE. Abychom se dokázali dorozumět, potřebujeme spolu diskutovat, naslouchat si a nevytvářet si v hlavě domněnky. Není ani dobré předpokládat, že druzí vědí, co my konkrétně potřebujeme. Domněnkami vznikají v komunikaci často velká nedorozumění. Vyplatí se proto, když si něco přejeme, ostatní o to konkrétně požádat.

Komunikace je vzájemná výměna. Proto se na jedné straně ptejte druhých: „Co konkrétně potřebuješ? Jak ti mohu teď konkrétně pomoci?“ A na straně druhé jasně formulujte to, co konkrétně chcete získat vy: „Teď potřebuji….. Mohl bys to pro mě prosím udělat?“.

Více komunikovat je velká výzva, pokud jde o obtížnou komunikaci. V této situaci se nám do hovoru většinou nechce, protože se obáváme, že hovor vyústí do neporozumění, konfliktu, popř. hádky. Říkáme si, proč se pouštět do komunikace, která nikam nepovede? Tady je odpovědí, jakým způsobem komunikujete? Na formě totiž záleží.

Druhý problémem bývá FORMA KOMUNIKACE. Lidé někdy používají nevhodné způsoby komunikace jako hodnocení, výčitky, obviňování, kritiku apod. Takovou komunikací nezískáme, co chceme. Mozek druhého totiž vyhodnotí takový způsob jako útok a nastartuje se automatická obranná reakce a oplácí se většinou stejnou formou. Taková komunikace k domluvě nevede. Jde tu nejen o slova, ale i o neverbální komunikaci tón řeči, řeč těla a mimiku. Ty ovlivňují komunikaci dokonce více než slova.

Třetím problémem bývá, že lidé neumí KLIDNĚ POJMENOVAT TO, O CO JIM JDE, co by chtěli. Mluví mnohdy o tom, co bylo špatně, co nechtějí, místo toho, aby jasně pojmenovali, co mají na srdci. Myšlenkami podporujeme to, na co se soustředíme, proto je důležité hovořit o tom, co bychom si přáli, nikoli nepřáli.

Zkuste se zaposlouchat do své řeči a všimněte si, zda říkáte druhým, co chcete, nebo spíše popisujete to, co vám vadí. Posunout naši řeč od rozebírání problémů směrem k hledání řešení je důležitý směr. Chce to všímavost a cvik.

Čtvrtým problémem bývá, že lidé NEŘEŠÍ DŮLEŽITÁ TÉMATA. Často se jim do nich nechce, vyhýbají se jim, tuší, že hrozí vznik konfliktu, a tak nechávají řešení u ledu. To není dobrá strategie, problémy se pak často zhoršují a ve vztahu narůstá nedorozumění a odcizení.

Výchozí bod nedorozumění

Pokud je výchozím bodem nedorozumění, jde o to se dostat z bodu A = nedorozumění k bodu B = porozumění. V moderní době se lidem často zdají vztahy komplikované a nemají trpělivost dojít od bodu A do bodu B – pochopení se. Dojít k pochopení se může zdát složité; když však víme, jak na to, jde to mnohem snadněji.

Jak dojít k porozumění

Čím jasněji sděluji, jak se při čem cítím, jaké mám potřeby, přání a umím o ně laskavě požádat, tím více se můžeme vzájemně domluvit. A věřte, že mnoho lidí vám rádo vyjde vstříc, pokud jasně a laskavě řeknete, co opravdu potřebujete. Výjimkou jsou sobci a manipulátoři. Poznat, co opravdu potřebuji, je hra na mé straně hřiště a možná budete překvapeni, když napíšu, že pro většinu z nás je to často i hra, kterou hrát neumíme.

Také jsem kdysi neuměla poznat, o co mi v obtížném rozhovoru opravdu jde. Až s osobním rozvojem a komunikačními výcviky jsem postupně poznávala, jaké dovednosti mi v komunikaci chybí a jak se můžu s lidmi i v obtížných situacích lépe domluvit. Velmi mi k tomu pomohl koncept nenásilné komunikace, na který jsem dělávala i workshopy, nyní ho předávám zejména při osobním nebo podnikatelském koučinku a při rozvoji komunikace s jednotlivci.   

Druhou a neméně důležitou stranou mince je umět se dobře vyptat druhé strany, jak věci vnímá a co potřebuje ona. Dovědět se, jaké má protějšek názory na věc, co se mu líbí a co mu naopak vadí, co komunikací sleduje. Když umím dobře se druhého vyptat, napadne mě mnohem více způsobů, jak mu pomoci.

Tímto vzájemným vyjasňováním svých potřeb můžeme snadněji roztáčet spirálu vstřícných vztahů, kde se budeme vzájemně více podporovat v tom, co potřebujeme na obou stranách.

Prosba či požadavek

Když budete komunikovat své potřeby a žádat o ně, dávejte si při tom pozor, aby vaše vyjádření znělo jako prosba a ne jako požadavek. Partner v rozhovoru potřebuje v našem hlase a našich slovech vnímat, že má na výběr. Ve vyrovnaných vztazích má totiž druhá strana právo říci ano i ne a vy byste to měli respektovat.

Otevřená komunikace

Otevřenou komunikaci je vhodné začít rozvíjet co nejdříve, protože čím dřív začnete, tím méně frustrace v zúčastněných bude. Čím více jsme frustrovaní, tím nesnadnější je komunikovat v klidu a s nadhledem. Pokud je to pro vás komunikace náročná, neváhejte požádat o pomoc zkušeného kouče nebo psychologa. Můžete přijít sami či ve dvou. Pokud partner nechce jít s vámi, bude pro vás užitečné vyhledat pomoc i sám/sama a odnést si individuální tipy, jak komunikaci zlepšit právě ve vašem případě.

Ptát se nedomnívat se

Pokud zůstáváme v domněnkách, nemůžeme se domluvit. Proto si je nevytvářejte, ale doptávejte se druhých, jak věci myslí, a snažte se jim porozumět a nenechat v konverzaci skrytá místa, kde se jen domníváte.

Vyjasnění a naslouchání tomu, jaké má druhá strana názory a jak si představuje řešení, přináší do vztahů lepší porozuměnía zlepšuje oboustranně výhodná řešení. Partner takovým přístupem získává i příjemný pocit, že se o něj zajímáte, a bude proto nejspíše v další komunikaci i vstřícnější.  

Co odlišuje vztahově úspěšné lidi od neúspěšných?

Vztahově úspěšné lidi od neúspěšných odlišuje zejména snaha na sobě pracovat. Je výhodnější zaujímat v komunikaci postoj: „Moudrý člověk ví, že nic neví“ a ptát se, abychom více porozuměli, o co druhým jde. K tomu jsou vhodné otevřené otázky jako např. „Co je pro tebe důležité?, Co by ti nejvíce pomohlo?“.

Pokud se rozhodnete vydat se na cestu a rozvíjet své komunikační dovednosti, je to ten nejlepší krok, který pro své vztahy můžete udělat. Mě osobně zlepšení komunikace ve vztazích velmi posunulo.  

Shrnuto

V souhrnu je pro zlepšení vztahů důležité častěji komunikovat, vylepšovat formu své komunikace, učit se jasně formulovat, co komunikací chci získat, a doptávat se, co komunikací chce získat druhá strana a ujasňovat si to i sami u sebe.

Myslíte-li si, že druhá strana vždy v rozhovoru jasně ví, čeho chce dosáhnout, není tomu tak. Často si lidé v rozhovorech teprve ujasňují, o co jim jde, a někdy to ani na konci rozhovoru sami nevědí. Vy jim s tím (nebo i sami sobě) můžete pomoci.

Chcete-li se dovědět něco o tom, jak se v komunikaci lépe vyznat, přečtěte si také 4 pilíře nenásilné komunikace.

Na nenásilnou komunikaci jsem dělala workshopy, aktuálně se jim již nevěnuji a rozvíjím komunikaci s klienty zejména při osobním koučinku.  

Přeji vám krásné vztahy!


 

Vlasta Lisková
Jsem průvodkyně změnou. Učím lidi pracovat s jejich myslí, emocemi a tělem, aby si s nimi lépe rozuměli.

Chcete číst další články?  Přihlásit se k odběru můžete ZDE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů