Metody, se kterými pracuji

NLP - neurolingvistické programování

NLP je úžasným nástrojem tvorby našeho života. Můžeme jeho pomocí velmi efektivně učit sebe i druhé dosahovat vynikajících výsledků individuálním způsobem. Je vhodná pro rozvoj i terapii.

EFT - techniky emoční svobody

Meridiánová terapie propojuje naše tělo, vědomí i podvědomí a pomáhá zpracovat emoce, strachy, pocity viny apod. Dá se snadno naučit, můžete si s ním pomáhat sami.  Někomu velmi pomáhá, někdo volí raději jiné metody.

Systemické konstelace

Velmi silná metoda, která umí jít do hloubky a pracovat s celým systémem. Vhodná je jak pro osobní rozvoj, tak pro terapii. Pomájá uvidět, jaké jsou vztahy v systémech - v rodině, v práci, naše postoje k penězům, čím sami sebe brzdíme. 

Neuro-koučink

Když chcete jít rychle a efektivně ke svým snům a cílům.. Využít své silné stránky a svůj potenciál. Neurokoučink využívá výzkumů neurovědy k rozvoji jednotlivců i týmů. 

Rozvoj komunikačních dovedností

Komunikační dovednosti rozvíjím pomocí mnoha nástrojů.

Nenásilná komunikace 

 pro předcházení nedorozuměním a konfliktům

Koncept amerického psychologa M. Rosenberga pro lepší komunikaci v osobním i pracovním světě

Fluidní inteligentní pohyb a tekutinové tělo + "svaly duše" Psoas - cesta do nitra

Lahůdka jemné praxe k transformaci i léčení beder a celého těla i osobnosti. Somatická praxe napojení inspirovaná Continuum movement. Praxe jde až do samé podstaty pohybu těla a prožívání. 

Biohacking a zdraví

Biohacking je anglický název pro soubor změn životního stylu s cílem maximalizovat biologii a potenciál svého organismu tak, abyste se cítili co nejlépe. - Připravila jsem pro vás zajímavé hacky.

Jóga, Živé pánevní dno, Tao cvičení

Jóga je velmi rozsáhlá metoda. Co cvičitel, to osobité pojetí jógy. Učila jsem se u mnoho učitelů a využívám množsví nástrojů jógy, jógové terapie, Tao cvičení, funkčního pohybu, vývojové kineziologie apod.

Styl mé práce

Budeme si rozumět?