Můj přístup při práci s klienty 

Služby v oblasti rozvoje osobnosti, vztahů a těla

Časté otázky a odpovědi

Komu jsou určeny mé služby?

Mé služby v oblasti osobního rozvoje a vztahů jsou určeny osobám, kteří si chtějí srovnat svůj život či vztahy, najít nový směr nebo se ocitli v náročné situaci a chtějí s ní pomoci. Říci si o pomoc je naprosto v pořádku! Je to naopak AKT VNITŘNÍ SÍLY a ODVAHY, ODHODLAT SE ŘEŠIT SVOU SITUACI a neulpívat sám v náročném období. ... Žít život jaký si přejete, je ve vašich rukách. Se mnou můžete lépe porozumět své situaci, rozpouštět nepříjemné pocity, zorientovat se, kam chcete jít i řešit sve vztahy a komunikaci. Na vaši situaci můžeme také postavit individuální konstelaci... Můžete přijít i v PÁRU. Pracuji také často s RODIČI a jejich DĚTMI.

Můžeme přijít řešit svou situaci v páru?

Ano pomáhám i párům se zorientovat v situaci, kterou řeší, napomoci jim komunikovat a jít směrem k řešení, které bude přijatelné pro všechny zůčastněné včetně dětí.

Jak probíhá sezení a co od něho můžete očekávat?

Sezení trvá většinou mezi 1,5 až 2 hod, hodinou, konstelace až 2,5 hod. V tomto čase tu budu naplno pro vás. Přizpůsobím se vám, vaší situaci a tomu, co potřebujete řešit. Budu vám naslouchat a nebudu vás nijak soudit. Mohu vám pomoci lépe pojmenovat, co aktuálně prožíváte, rozpustit nepříjemné emoce, pomoci vám najít vnitřní sílu a další směrování, zlepšit komunikaci a vztahy.

Jakým způsobem pracuji?

Jsem průvodkyně změnou. Co to znamená? Za největšího odborníka na váš život považuji vás samotné. Vy sami totiž nejlépe víte, co potřebujete. Jen v současné situaci nemáte k vlastním vnitřním odpovědím a zdrojům přístup. Já vám pomáhám přístup k vlastním zdrojům najít. ... Pokud je to užitečné, doporučím vám samozřejmě i oborné rady. A vy pak můžete zkoumat, jak fungují ve vašem životě. ... Odborné rady nejsou totiž univerzální. Nejhodnotnější pro vás proto jsou vaše vlastní odpovědi a přístup k vašim vnitřním zdrojům. --- Můžeme pracovat i pomocí individuálních systemických konstelací.

Jaké mám vzdělání a zkušenosti?

• Jsem trénovaná doprovázet klienty v náročných situacích • Umím naslouchat a nehodnotím vás • Se mnou můžete mluvit o čemkoliv, co vás trápí jednorázově nebo vás mohu doprovázet dlouhodobě • Studovala jsem tyto odborné výcviky – techniky emoční svobody (EFT), neuro-lingvistické programování (NLP), systemické rodinné konstelace, neurokoučink a stále se vzdělávám • Mám za sebou více jak 20 let práce s klienty • Postavila jsem přes 850 konstelací.

Jak je to s mlčenlivostí?

Při své práci dodržuji mlčenlivost. Chráním vaše zájmy a veškeré sdělené informace jsou zcela důvěrné.

Při své práci využívám následující přístupy a nástroje:

 • Využívám celostní (holistický) přístup - mysl, tělo a emoce jsou spojené nádoby
 • Klíčové kompetence podle ICF – Mezinárodní federace koučů (nejsem jejím členem)
 • Neuro-lingvistické programování (NLP)
 • Zaměření na řešení na principech Miltona Ericksona a „Solution Focused Brief Therapy“ – SFBT
 • Model CREATE a GROW (koučovací metody)
 • Pozitivní zpětná vazba
 • Komunikační dovednosti dle NLP 
 • Komunikační metoda Nenásilná komunikace
 • Nástroje k využití intuice
 • Mentální trénink
 • Myšlenkové mapování
 • Práce s emocemi a jejich propojení s tělem – energetická psychologie – metody EFT a FasterEFT, Matrix Reimprinting, prvky pozitivní psychologie
 • Kineziologie One Brain
 • Systemické konstelace – rodinné, podnikové, finační, asociační terapie
 • Různá cvičení z psychologie, pedagogiky, andragogiky, teambuildingu
 • Práce s tělem, dechem a energií
 • Techniky ze šamanského přístupu – konstelační práce
 • Techniky z jógy a Tao, zdravého pohybu a jógové terapie, funkčního tréninku 
 • Ohledně práce s klienty zachovávám diskrétnost a mlčenlivost

Ke každému klientovi či páru, rodině přistupuji individuálně a podle vašich potřeb. Na základě dohody si spolu stanovíme formu sezení nebo koučování s koučovacím plánem či plán seminářů.

Můj přístup je založen zejména na otevřených otázkách, intelektuální práci, ale též na všímavosti, focusingu a práci se systemem (vaší rodiny, pracovním kolektivem, firemním systémem). Pracuji také s pocity, vizualizací,  dechem, energií, systemickými konstelacemi a myšlenkovými mapami.

Pracuji s klientem nebo klienty tak, aby sami v sobě mohli nalézat nová, nečekaná řešení a využívat ke změně všech svých dostupných vnitřních zdrojů. 

Pracuji s nástroji:

podporujícími ...

 • transformaci a změnu
 • procesy učení. vnímání reality
 • porozumění emocím a pocitům – rozvoj schopností, intuice
 • soustředění pozornosti
 • vaši jedinečnost, tvořivost

napomáhajícími ...

 • mobilizaci vaší odvahy
 • hledání a využívání vnitřních zdrojů, motivaci ke změně
 • „myšlení bez přemýšlení“
 • objevování nových úhlů pohledu, vlastních (dosud nevyšlapaných) stezek, cest, směrů a cílů

otevírajícími ...

 • přístup k autentickým odpovědím
 • rozpoznávání a překonávání překážek na vaší cestě

Každý klient je jedinečný a tak pro něj vybírám ta nejlepší řešení z různých metod, s kterými pracuji.

UPOZORNĚNÍ: Metody, které používám, nejsou náhradou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči, nedoporučuji tedy v žádném případě vysazovat stanovenou léčbu lékařem, psychiatrem či psychoterapeutem, ani vysazovat předepsané léky. Se zlepšením stavu lze snižovat léky, popř. měnit léčbu POUZE s výslovným rozhodnutím a souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře, psychiatra nebo psychoterapeuta.

Ráda vám budu průvodkyní změnou.