NLP neuro-lingvistické programování

Metody NLP slouží k učení se novým strategiím v pracovním i osobním životě

NLP je úžasným nástrojem tvorby našeho života. Můžeme jeho pomocí velmi efektivně učit sebe i druhé dosahovat výsledků o něž usilujeme a které jsou tím, co opravdu chceme.

NLP pomáhá lidem vyniknout, stát se úspěšnými a dosahovat mimořádných výsledků. To vše individuálním způsobem – šitým přímo na míru, protože každý jsme rozdílný a obecné věci pro nás často nefungují.

NLP je proces modelování vědomých i nevědomých vzorců (myšlení, komunikace a chování) při němž rozvíjíme svůj potenciál a rozvíjíme i své vztahy.

Neuro-lingvistické programování nám pomáhá :

 • ovládnout umění a vědu komunikace
 • získat návod k rychlému a efektivnímu učení
 • najít klíč k aktivitě naší i ostatních
 • dosáhnout požadovaných výsledků ve všem, co děláme
 • získat manuál pro náš mozek
 • objevit tajemství úspěšných lidí
 • rozvíjet kvalitní vztahy, spolupráci a podporující prostředí
 • najít způsob, jak ovlivnit svoji budoucnost
 • získat sadu nástrojů k osobním i organizačním změnám
 • ovlivnit ostatní svojí integritou

Právě schopnost se efektivně učit, nově myslet a jednat je klíčovou dovedností, kterou můžeme vše změnit.

Ve škole nám bohužel tuto dovednost velmi zanedbali, přitom efektivně se učit je klíčová a dokážeme si její pomocí osvojovat nové lepší strategie a rozvíjet je. Ovšem není to úplně snadné – klíčové prvky se nachází v naší nevědomé mysli (v podvědomí). S  pomocí NLP můžeme to, co by jinak trvalo roky zkušeností, urychlit a rozvinout i během několika hodin.

Prvním krokem na cestě je poznat jak a proč děláme to, co děláme. Pak můžeme jít dál a učit se používat to, co chceme. Abychom šli správným směrem, musíme také poznat, co skutečně chceme, neboť to často jen tušíme.

Je třeba si uvědomit, že pokud budeme dělat nadále to, co děláme, nedosáhneme nové výsledky. Ke změně je třeba dělat věci jinak.  NLP nám právě pomáhá si uvědomit co individuálně v nás dokáže věci skutečně změnit.

Některé věci, které děláme často (zatím) nechápeme. Víte např. ...

 • Proč v některých situacích jste naprosto skvělí, ale nedokážete takto jednat, kdykoli chcete ?
 • Proč někdy dokážete kontrolovat své pocity, zatímco jindy se vám to nedaří ?
 • Co ve vás v situacích, v nichž pociťujete obzvláštní sebedůvěru, vyvolává vnitřní pocit jistoty a klidu dokonce i když se proti Vám všechno spiklo ?
 • Čím si získáváte a přitahujete lidi, kteří s vámi chtějí pracovat a žít ?
 • Proč se někdy všechno, co děláte, zdá být skvělé, pociťujete soulad sami se sebou a dosahujete nejlepších osobních výsledků ?

NLP to je cesta plná objevů. Mnoho knih nabádá, abychom „mysleli pozitivně“, „zachovali klid“, „získali a uchovali si kontrolu“. Ale jak to máme udělat?  NLP techniky právě umožňují poznat co děláte vy sami, když  „myslíte pozitivně“, „zachováváte klid“, „máte kontrolu“. Jsou to naše zdroje. A z toho se můžeme učit. Pomocí odborníka na NLP můžeme žádanou změnu udělat rychle a efektivně.  NLP to odrazový můstek k mistrovskému ovládání sebe sama, k tomu být pánem tvorby svého života.

Své životy ve své mysli zkoušíme „nanečisto“ do té míry, že to má vliv na konečný výsledek… Doslova „Jsme tím, co myslíme .. Co si myslíme to dostaneme“

Techniky NLP jsou vhodné pro business, v osobním životě, ve vztazích s druhými lidmi, ve vztahu k sobě samému, v rodině, s dětmi. Ukazují se funkční ve světě podnikání, marketingu, IT, financí stejně jako v rodičovství, umění, sportu či trávení volného času.   

 


           „Ne místo, ne podmínky, ale MYSL je tím, co může učinit každého šťastným nebo nešťastným“                     Roger Lestrange


„Chceme-li něco pochopit, není jiné cesty než si v mysli vytvořit praktický, funkční model,  umožňující se povznést nad detaily…  Každý úspěšný podnikatel, kterého znám, to tak dělá… Tento nadhled jim umožňuje zformulovat jednoduchou, přibližnou formuli, využitelnou pro rozhodování“ Peter Small, The Entrepreneurial WebNL


UPOZORNĚNÍ: Metody, které používám, nejsou náhradou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči, nedoporučuji tedy v žádném případě vysazovat stanovenou léčbu lékařem, psychiatrem či psychoterapeutem, ani vysazovat předepsané léky. Se zlepšením stavu lze snižovat léky, popř. měnit léčbu POUZE s výslovným rozhodnutím a souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře, psychiatra nebo psychoterapeuta.

Ceník práce s emocemi nebo NLP

______________________________

1.500 Kč

za 60 min 


2.250 Kč

 60 - 90 min


3.000 Kč

 90 - 120 min


     Počítejte s časem většinou       1,5-2 hod. Společnou práci na hlubších tématech potřebujeme vždy dokončit.

Pro práci spojenou s byznysem přejděte na mé stránky pro podnikatelky www.vlastaliskova.cz