Techniky emoční svobody - EFT a Faster EFT

Cítit se dobře je normální!

Řešíte složitou situaci? Je toho na vás moc? Točíte se v bludném kruhu a nevíte, jak z něj ven? Trápí vás úzkost, smutek, strach, zlost? Potřebujete získat odstup a vnitřní klid?

Terapie EFT a FasterEFT (metody emoční svobody) vás dokáží

posunout rychle dál

 

EFT metodě se ve světě věnují osobnosti jako například: Bruce Lipton, PhD; Deepak Chopra; Cheryl Richardson; Dr. Candace Perth; Louise Hay a další přední odborníci.

Součástí jakéhokoliv cesty či problému jsou vždy EMOCE.

S emocemi je výhodné se naučit správně zacházet, škodíme si, pokud s nimi bojujeme nebo je potlačujeme.

Techniky EFT a FasterEFT nám pomáhají osvobodit se od negativních emocí, které nám brání v prožívání plnohodnotného života. Omezení v našem životě, která ukrývají emoční bolest, jsou jak psychická tak i fyzická. Mezi psychická omezení se řadí převážně strach, hněv, malé sebevědomí, pocity viny, nemožnost odpuštění. Mezi fyzická omezení patří hlavně bolest a nemoc.

EFT a FasterEFT jsou jednoduché, logické a praktické metody pro každého i pro svépomoc. Přímočaře se zabývají příčinou problému. Patří do oboru energetické meridiánové psychologie a kombinují práci s fyzickým tělem (poklepávání meridiánů = energetických drah) a práci s myslí. Metody si získávají čím dál větší popularitu nejen mezi zastánci alternativní medicíny, ale i lékaři, psychology a psychiatry. Jsou založeny na revoluční studii, která dokazuje, že většina našich negativních emocí a chybných přesvědčení je příčinou přerušení toku energie v lidském energetickém systému.

Při práci na daném problému se odstraňují negativní bloky a tak negativní reakce a emoční bolest, prvotně propojené s problémem, vymizí. Tento výsledný efekt je při zpracování všech aspektů problému trvalý. Uvažujeme stejně, ale přitom jinak – již bez zbytečných negací a špatné volby.

Síla EFT a FasterEFT spočívá v eliminování negativních zvyků a bloků ve všech oblastech života – vztahy, práce, peníze i zdraví.

Příklady s čím Vám EFT a FasterEFT může pomoci:

SEBEVĚDOMÍ a SEBEÚCTA

 • nedostatek sebedůvěry, pocity nejistoty, potřeba adaptace na změnu, pocity viny, studu
 • nedokážu říci ne, manipulují se mnou

STRES, STRACH, ÚZKOST, ZLOST, DEPRESE

 • je toho na mě moc
 • obavy, nervozita, strach z budoucnosti
 • strach z létání, řízení auta, z veřejného vystoupení
 • ztráta životní motivace, nevím kudy dál

NESPAVOST, ÚNAVA

 • nedostatek energie, únavový syndrom
 • vyhoření, odkládání věcí – prokrastinace

TRAUMATA, PTSD

 • prožitá traumata, sexuální zneužití
 • traumata v rodině
 • životní krize

ZÁVISLOSTI

 • kouření, alkohol, léky, drogy, hráčství
 • nadměrné utrácení
 • přejídání

PROBLÉMY VE VZTAZÍCH

 • s partnerem, dětmi, v práci
 • nedokážu si najít přátele

PROBLÉMY S HMOTNOSTÍ, PORUCHY PŔÍJMU POTRAVY

 • emoční přejídání, jojo efekt, anorexie, bulimie, psychické problémy s tím spojené
 • hubnutí pomocí EFT a NLP

PROBLÉMY DĚTÍ a MLÁDEŽE

 • poruchy učení
 • obavy ze školy, bojácnost, malé sebevědomí, šikana
 • noční pomočování
 • zdravotní problémy

FYZICKÉ PROBLÉMY A BOLESTI

 • chronické nemoci a bolesti – i ty kde si klasická medicína neví rady – např. bolesti hlavy, migrény
 • kožní problémy, alergie, vysoký krevní tlak, ženské problémy

PROBLÉMY SPOJENÉ S DOSTATKEM

 • strach opustit jisté zaměstnání
 • bloky bránící Vám v dosažení finančního dostatku
 • problémy související s finanční ztrátou

Jak EFT a Faster EFT fungují?

Meridiánová psychologie EFT pracuje s naší myslí i tělem. Na těle poťukáváme na meridiánové body a uvolňujeme tak negativní emoce, které se nám s nepříjemnou situací uložily v těle. Pomáhá to propojit mysl s tělem, levou mozkovou hemisféru s pravou a snadněji rozpustit vnitřní bloky. V mysli s negativními emocemi pracujeme strategií plynutí, která postupně uvolňuje naše negativní emoce, prožité nepříjemné situace, traumata, stres z mysli i těla. O strategii plynutí píši také zde

Jak metody emoční svobody vznikly?

EFT (Emotional freedom techniques)

EFT vytvořil v 90. letech minulého století Gary Craig a díky své jednoduchosti a nesporným úspěchům se rychle rozšířila jak v USA a Kanadě, tak také v Evropě a Austrálii. Je založena na nových objevech týkajících se propojení psychiky a fyzického těla a na nejnovějších poznatcích o fungování lidského mozku. K harmonizaci těla používá prvků psychologie v kombinaci s poklepem na akupunkturní body známé po tisíciletí v medicíně Dálného Východu. V současné době má metoda více jak 200 000 terapeutů na celém světě.

FasterEFT (Faster emotional focused transformation)

Tvůrce metody FasterEFT Robert G. Smith (USA) touto metodou rozvinul klasické EFT. FasterEFT je používáno v Americe, Evropě, Austrálii.
FasterEFT je často rychlejší než EFT – pracuje s komplexem pocitů  a  práce závisí na klientovi a na tom jak ví, že má problém  FasterEFT slouží ke změně toho, jak vnímáme problémy, jak nahlížíme na svět kolem nás a jak se cítíme. Metoda používá při terapeutické práci systém ťukání na akupunkturní body na těle.

Autor metodu vytvořil sloučením osvědčených metod pro  zlepšení kvality života a odbourání stresu a jejich osobitou kombinací. Studoval TFT (Terapii myšlenkového pole), EFT (Techniky emoční svobody), NLP (Neurolingvistické programování), BSSF(Be Set Free Fast).

UPOZORNĚNÍ: Metody, které používám, nejsou náhradou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči, nedoporučuji tedy v žádném případě vysazovat stanovenou léčbu lékařem, psychiatrem či psychoterapeutem, ani vysazovat předepsané léky. Se zlepšením stavu lze snižovat léky, popř. měnit léčbu POUZE s výslovným rozhodnutím a souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře, psychiatra nebo psychoterapeuta.

Dovolte si naučit se se svými negativními emocemi užitečně zacházet, rozpustit své emoční bloky a udělat si z emocí přítele a pomocníka na cestě životem. Strategie zvládání negativních emocí plynutím vám vylepší život a vztahy.  

 Na EFT je fajn, že ho můžete využívat i sami - připravila jsem pro vás Základní návod na EFT - můžete si ho  přečíst a stáhnout zde. Základní EFT vám pomůže zejména na bežné denní problémy. Pokud máte nějaký vleklý problém, pamatujte, že základní návod vám pomoci nemusí. Celá metoda EFT představuje totiž další desítky různých nástrojů a umí jít velmi dobře k příčině problému.

Pokud máte vleklý problém je vhodné vyhledat zkušeného terapeuta EFT

Přijdete-li na EFT terapii ke mně, naučíte si i další nástroje metody EFT a ty pak budete moci dále používat ve svém životě nejen pro sebe, ale i např. pro své děti nebo dokonce i na své zvířecí mazlíčky. 

Ceník EFT práce s emocemi či NLP 


1.500 Kč

za 60 min 


2.250 Kč

 60 - 90 min


3.000 Kč

 90 - 120 min


Počítejte s časem 1,5-2 hodiny. Společnou práci na hlubších tématech potřebujeme vždy dokončit.

Pro práci spojenou s byznysem  přejděte na mé stránky pro podnikatelky www.vlastaliskova.cz