Rozvoj komunikačních dovedností

Dobrá komunikace vytváří dobré vztahy. Na dobré komunikaci závisí náš úspěch pracovní i osobní.

Specializuji se na rozvoj komunikačních dovedností dle těchto metod: 

 

 • podporující styl komunikace podle neurokoučinku 
 • Komunikace podle NLP (neuro-lingvistické programování) 
 • Nenásilná komunikace - 4 kroky k emaptické komunikaci (dle Marshalla B. Rosenberga) 

Všechny tyto metody komunikace rozvíjejí spolupráci ve stylu win-win a pomáhají rozvoji vztahů ve všech oblastech - v práci, osobním životě, partnerství i rodičovství.  

V čem jsou tyto komunikační metody unikátní?

Podporující (koučující) styl komunikace

je výhodný v mnoha směrech, protože

 • Směřuje k řešení
 • Pomáhá druhé straně si uvědomit
  1.  co je pro ni důležité, co potřebuje
  2.  jak může rozvíjet své dovednosti                            3.  jak může přispět k řešení a spolupráci

Součástí koučování jsou komunikační dovednosti 

 • Aktivní naslouchání 
 • Vnímá řeči těla
 • Vnímání, co je důležité pro spolupráci
 • Vyzdvihování pozitivního
 • Dovednost mluvení s úmyslem
 • Rozvoj motivace a vedení lidí
 • Mluvit jazykem druhého
 • a další

Nenásilná komunikace (empatická, mírová)

je styl komunikace, který zahrnuje

 • pozorování bez hodnocení
 • vnímání pocitů
 • objevení potřeb, které jsou za pocity ukryté a
 • nenásilné vyjádření svých potřeb

Mírová komunikace je stylem win-win komunikace. Pomáhá dorozumění, spolupráci a rozvíjení vyrovnaných vztahů.


Více o nenásilné komunikaci si můžete přečíst zde.

Efektivní komunikace podle NLP (neuro-lingvistické programování)

 • Komunikační model NLP
 • Filtry vnímání (deformace, vynechávání, generalizace)
 • Budování důvěry s komunikačním partnerem
 • Nahodilý vs. cílený raport – vytváření důvěry a následné vedení rozhovoru
 • Preference myšlení a komunikace – vizuální, sluchové a kinestetické
 • Pohled na komunikaci z různých perspektiv – různé pozice vnímání přináší nové možnosti
 • Věřit si na cestě k úspěchu v komunikaci – (sebejistota, vnitřní klid, radost, vytváření kotev atd.)
 • Role našich životních hodnot v komunikaci -
  Jazyk komunikace – využití pro sebeprezentaci (metafory, analogie, analogramy a příběhy ze života)
 • Role typologie v komunikaci

Jakým způsobem můžeme spolu komunikaci zlepšovat?

 • V procesu transformačního koučování, kdy jdete s mou podporou a motivací k svým vybraným cílům. Při koučování vlastní osoby si osvojujete koučovací komunikačních dovedností, které vám pomohou lépe vést lidi i lépe komunikovat v partnerství či rodičovství a rozvíjet dobré vztahy.
 • Sezeními přímo zaměřenými na rozvoj konkrétních komunikačních dovedností

Jaké komunikační dovednosti s klienty nejčastěji rozvíjím?

 • Laskavé komunikování svých potřeb
 • Aktivní naslouchání
 • Empatie - jak ji využívat v komunikaci
 • Techniky kladení silných otázek
 • Komunikace vedoucí k řešení
 • Pozitivní komunikace - která slova využívat, která nejsou vhodná
 • Jak komunikovat jazykem druhého
 • Jak si ověřovat pochopení u druhé strany
 • Asertivita
 • Zvládání obtížných situací v komunikaci
 • Jak správně podávat zpětnou vazbu
 • Jak si nastavovat komunikací hranice
 • Zásady přímé komunikace
 • Příprava na vyjednávání
 • Jak motivovat druhé
 • Zvládání trémy
 • Sebeprezentace a řeč těla - vnímání a soulad (postoj, mimika, oční kontakt, gesta, hlas)

Zajímají vás partnerské vztahy?

Ceník

Práce s emocemi, NLP, komunikační dovednosti


1.500 Kč

za 60 min 


2.250 Kč

 60 - 90 min


3.000 Kč

 90 - 120 min


   Počítejte nejčastěji s časem   1,5-2 hodiny. Společnou práci na hlubších tématech potřebujeme vždy dokončit.

Pro práci spojenou s byznysem  přejděte na mé stránky pro podnikatelky www.vlastaliskova.cz

Chcete vylepšit své komunikační dovednosti? Pro osobní či pracovní život?

Objednejte se ve formuláři níže.

Máte dotaz, chcete se poradit či objednat?

Ráda vám budu průvodkyní změnou.

Zde zanechte svůj vzkaz a já se vám ozvu:

nebo

 

mi můžete zavolat na tel +420 777 788 866

Budu se těšit na spolupráci s vámi!