Cesta moudré fluidní ženy

Rozvíjejte moudrost svého těla a ženství

Ženská cesta vede přes lásku. Abychom mohly lásku rozvíjet, potřebujeme se otevřít uvnitř sebe kvalitám ženství. Cesta ženy je cestou bytí a ztělesnění. Ženské kvality můžeme přirozeně objevovat přes vnitřní vody. Úžasnou metodou pro noření se do našich vnitřních vod a objevování kvalit ženského principu je praxe tekutinového těla - fluidního inteligentního pohybu

V dobách civilizace Bohyně se cenily ženské kvality. Začtěte se do kvalit Ženství a nechte je na sebe působit. 

Ženské kvality 

Ženy opečovávají svět a potřebují opečovat sami sebe. S rozvinutýmá ženskými kvalitami se ženám lépe žije a mohou pak samy naplněné snadněji pečovat o své okolí.

Cítění

Cíť své tělo, vnímej své pocity. Buď hluboko napojená dovnitř na své cítění. ... Tvojí největší prioritou tu může být všechno si ujasnit a získat zpět svou energii, pokud ji poutaly rozvířené emoce. Věnujte potřebnou lásku a pozornost emočnímu tělu.

Radost

Extatická radost s blažeností a potěšením dokáže rozvibrovat naši živost. Využij každého úderu svého srdce k prožívání vědomé radosti. Radost je oheň našeho bytí.  ... Nadechni radost celým tělem a nech ji proudit do každé buňky.

Hojnost

Zaměřte se na svojí srdeční čakru a při výdechu ciťte mír a lásku. Nadechněte se z této lásky a nechte ji ať se zvětšuje. Z tohoto vnímání lásky a míru si položte otázku: "Co mám udělat, abych ve svém životě tvořila hojnost?"  Zaposlouchej se do svého nitra. 

Hra

Dívej se na život jako na hru, protože to povznáší k lehkosti. Možná nastal čas znovu se spojit se svým vnitřním dítětem a začít s plným nasazením skotačit. Neberte "život jako vážnou věc". Ptej se: "Co mám dělat, abych svůj život brala  jako božskou hru?"

Krása

Krása povznáší duši, probouzí tvé smysly a vybízí tě, abys je prožívala. Vědomě se zastavuj a nechávej se povznést krásou. Všichni jsme obdařeni schopností šířit kolem sebe krásu.  Hraj si a tvoř krásu okolo sebe, můžeš tak obohacovat svět lidí. 

Komunikace

Všichni potřebujeme své způsoby sdělován pročištovat a kultivovat. Komunikovat zdravým způsobem znamená komunikovat prostřednictvím svého srdce. ... Uvědom si, že čas strávený rozvojem komunikace má cenu zlata, protože zlepšuje všechny vaše vztahy a rozvíjí vaše štěstí.

Milosrdenství

Zaměř se na bytí a dávání z hlouby srdce ve všech aspektech svého života. Se soucitem a laskavostí se probouzí tvé srdce a ty se můžeš stát přirozenou součástí zdravé spolupráce. Pokud rozvíjíš milosrdenství, mizí sklon soudit a kritizovat a ry se otvíráš vyššímu lidství.

Láska

Láska představuje tvé nezadatelné právo. Vše v životě i ve vesmíru vibruje láskou. Láska vlévá do tvého života blahodárný nektar. Cesta ženy je cestou lásky. Jako žena jsi pro lásku stvořena. /amatuj, že díky lásce je všechno možné a láska také všechno překoná. 

Mír a klid

Konejšivou energií klidu a ticha tě obklopuje mír. Ženy dávají a pečují o život a je jim proto rozvíjení míru vlastní. Když budeš na vědomé úrovni léčit své pocity strachu a úzkosti, bude se v tobě přirozeně rozvíjet mír a klid, který můžeš i přinášet jako dar svému okolí. 

Moudrost

Vše. co se ti v životě děje přichází, abys získala poznání. Když přichází do tvého života moudrost, přináší s sebou schopnost rozpoznat správné a opravdové jednání. S moudrostí se otvírá tvé "třetí oko" a pomáhá ti vidět za oponu a rozeznávat i v hluboké tmě světlo.

Odpuštění

Možná jsi dospěla do okamžiku, kdy je třeba se omluvit, prominout a odpustit - druhým a sobě. Zvláště sobě potřebujeme mnoho odpoštět. Nechte se prostoupit mocným hojivým prvkem. Dovolte hluboké léčivé energii odpuště, aby tě podržela v láskyplné náruči a uzdravila. 

Spolupráce

Zdravá spolupráce je postavena na principu win-win, který hledí na potřeby každého, Tvoříme ji, když vytváříme dohody a kládeme důraz na laskavost a vstřícnou komunikaci. V takové atmosféře "vítězí každý" a výsledek má sílu synergie (kdy 1+1 je víc než 2)

Partnerství

Rozhodni se pro budování takových vztahů, které odrážejí kvality rovnosti, spolupráce, partnerství a harmonie. Kde vládne klid, umění naslouchat, podpora a radost ze života, partnersví kvete. Pečuj o partnerstí jako o vzácnou zahradu, aby  životy vás obou v něm mohly kvést. 

Péče

Než můžešjít dál na své pouti, potřebuješ se zdokonalit v umění péče o sebe na všech  úrovních života.  ... Pečovat o sebe znamená rozhodnout se žít tak, abys každý okamžik využila v jeho nejúžasnější, nejpříznivější a nejvydatnější podobě. 

Proměnlivost

Proměnlivost je kvalita vody, představitelky ženského principu.  ... My ženy díky své menstruaci procházíme každý měsíc 4 různými fázemi stejně jako příroda - jaro, léto, podzim a zima. Svůj cyklus může pojmout ja ko dar Více si o tom můžeš přečíst ve skvělé knize Cyklická žena.

Tolerance

Tolerance, oceňování jinakosti, přijímání, chápání a otevřenost jsou ženské kvality. Takové postoje prospívají životu a mezilidským vztahům Začít s jejich rozvojem můžeš tím, že se naučíš být chápavá a tolerantní sama vůči  sobě. Čeho jsi plná pak můžeš rozdávat i ostatním. 

Touha

Když vzplane touha, záleží nám jen na jediném - vrchovatě se naplnit. Tělo i duše mají své potřeby a chutě. Využívej své touhy tak, aby ti prospívala. Touha je raketové palivo, které nechává rozkvést tvořivosti .. tou může být umělecké dílo, literatura nebo může vést k početí dítěte. 

Tvořivost

Touha je plamen pro tvořivost. Žena dokáže vytvořit cokoliv, protože její schopností je vytvořit i dítě. Na životě je nejdůležitější ho ŽÍT a UŽÍT si ho. Proto se nech vést svými touhami, svými sny a vždy je vnímej žářivé jako hvězdy na obloze, ...  i kdyby byly schované za mraky.

Tpělivost

K ženské kvalitě patří i trpělivost. Tvá tpělivost se bude rozvíjet, když si dopřeješ dostatečný prostor a čas. Díky tomu objevíš potřebný rytmus, ktery pak může vytvovořit to správné životní tempo. Díky trpělivosti se můžeš učit používat přesně odpovídající množství energie.a tvořit v rovnováze a harmonii.

Vděčnost

Vděčnost je léčitelkou  našeho nitra. Vždy nám prospěje spočítat všechny své dary a požehnání. Čím vděčnější budeš, za to co už máš, tím větší hojnost může přijít do tvého života. Uč se každý den objevovat nový důvod k vděčnosti a radosti ve svém životě.  

Potěšení

Potěšení vyživuje našě tělo i duši. Když napájíš své nitro z pramene potěšení, cítíš se uvnitř šebe bohatě vyživena. Pak můžeš z tohoto zdroje, pokud ho pravidelně sytíš, rozlévat radost, potěšení a lásku i okolo sebe.  ... Zvu tě k vyživování sama sebe na transformační semináře fluidního inteligentního pohybu a "svalů duše" Psoas

Volnost

Plynutí a volnost jsou důležité kvality. Když moc tlačíš, můžeš se dostat do tlaku až sevření kleští. Teprve když něčemu, co má jít povolíš pouta a necháš to jít, vytvoříš prostor, kde může vzniknout něco nového. Povolit a nechat plynout je princip vody - představitelky ženské energie.

...

Sem si můžeš doplnit svou vlastní důležitou ženskou kvalitu, kterou bys chtěla rozvíjet ...

... Toto vše tvoří  nalezení posvátného grálu ... 

Cesta k ženství je o rozvoji cítění - cítění v těle. Ženský princip krásně vystihuje voda. Přes vnitřní vody se ženy mohou vyživovat a hluboce léčit. Podívej se na kurz Voda v nás - cesta do nitra... pár lekcí je zdarma.

Grál: Ženství

Grál je posvátný pohár ztraceného ženství. Ty můžeš tento grál najít a obohatit sebe i svě.  Jak? ... Máš možnost změnit své hodnoty a postoje, které ti již neslouží a vydat se za bohatstvím a silou svého ženství. Můžeš při tom využít sílu svého těla a vody.

... Další kroky jsou teď na tobě, protože nikdo tvůj postun za tebe neudělá ...

Porozumění cestě ženství přináší do našich životů klid, hluboké napojení do svého nitra a objevování vlastní vniřní síly.

 

 

Světlá stránka

Světlá stránka ženství je plná lásky, podporuje, pečuje, odpouští a nechává vyrůst. 

Žena je jako den a noc

Jako vše na světě má dvě polarity - světlou a temnou stránku.

 

 

Temná stránka

Kálí – temná stránka ženy představuje princip ničení.  Více na wikipedii.

Každý máme svou temnou stránku, o které nevíme - v psychologii se o ní mluví jako o stínu.   

Objevuj sebe samu přes vnitřní vody

Workshopy fluidního inteligentního pohybu


Získejte větší kontakt se svým tělem a jeho částmi. Obnovte svou sílu, léčivý a tvořivý potenciál.