Inspirujte se

pro život, vztahy i práci

Získejte pravidelnou dávku inspirace a jako dárek si nechte poslat

zdarma praktické e-booky, otázky či začátek kurzu.

Vlasta Lisková

Vaše průvodkyně na cestě ...

od stagnace k posunu
od strachu k důvěře
od zmatku k pochopení
od bolesti k uvolnění
od konfliktů ke zdravé komunikaci
k harmonickým vztahům
od nemoci k moci a zdraví
od těžkosti k lehkosti
od nedostatku k hojnosti

Pocity, komunikace, vztahy + otázky pro život

E-book zdarma

Návod pro duši a tělo

v covidové době

 • Tipy jak hospodařit s časem
 • Jak se dostávat do nadhledu
 • Jak pečovat o svou psychiku i tělo
 • Jak vidět věci z jiného úhlů pohledu
 • Cvičení pro bilanci své energie 
 • Vedená relaxace pro uvolnění těla

E-book zdarma

aneb

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

jako KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

 • Chcete rozvíjet své vztahy?
 • Předcházet nedorozuměním a konfliktům?
 • Objevit, co se skrývá za slovy?
 • Porozumět svým emocícím?
 • Oslabit svého vnitřního kritika?
 • Zlepšit vztah k sobě sama?

OTÁZKY zdarma

Otázky pro BILANCI a cestu za svými sny

 • Otázky pro zhodnocení uplynulého a naplánování nového období (roku)
 • Zamyšlení nad budoucím obdobím - např. Jak ho chcete prožívat? Kam se chcete posunout? Co chcete vytvořit?
 • Otázky pro úvahu Jak naplněný život žijete. 

Základní postup

na terapii EFT

Fluidní inteligentní pohyb a "svaly duše" Psoas

... otevřený koncept pohybu těla a mysli ...

5 ochutnávek praxe zdarma 

Voda v nás - cesta do nitra

přes fluidní pohyb

Minikurz on-line pro seznámení s praxí tekutinové tělofluidní inteligentní pohyb 

Co vám kurzík přinese

 • 5 ochutnávek praxe tekutinového těla zdarma
 • prohlubování naslouchání a propojování se se svým tělem 
 • malý náhled do praxe fluidního těla 
 • objevování vlastní hloubky v mnohavrstvém zkoumání svého těla
 • Praxe je inspirována metodou Continuum movement.

Dokončení již brzy.

Zaregistrovat se můžete již teď.

E-book zdarma

 • Chcete se ponořit do hlubin svého těla, toužíte se uvolnit, vyživit, regenerovat?  
 • Chcete porozumět své mnohovrstevnatosti?
 • Toužíte změnit úhel pohledu na sebe, život, své tělo?
 • Jít cestou vědomého propojování se s vlastními léčivými silami? Rozvíjet umění léčit vlastní bolest?
 • Toužíte vstoupit do jemnosti a lásky-plného vztahu k sobě?
 • Vydat se na cestu do nitra?

Pokud odpovíte na některou otázku ano, pak si přečtěte tento e-book. Seznámíte se s tajemstvím vody v nás, s tekutinovým tělem a přístupem, který pomáhá rozproudit v těle životní regenerační síly

Jóga

E-book zdarma

Malý jógový průvodce

aneb základy, jak správně cvičit

E-book je vytvořen zejména pro potřeby FB skupiny JEMNÁ JÓGA PRO SLUNCE V DUŠIVe skupině jsou pravidelné zdarma on-line lekce.

Seznámíte se s 

 • principy vědomé jemné jógy
 • Jak správně při praxi sedět
 • jak mít nastavenou páteř
 • Jak zapojovat pánevní dno 
 • Jak zklidňovat mysl a další