O vodě 

v našem těle

 Voda v našem organismu 

V dnešní době jsme zvyklí hledat odpovědi na své otázky ve vnějším světě. Jak se ale zorientovat sami v sobě? Jak být v souladu se svým já? Cestou je obrátit svou pozornost dovnitř, ke svému duši. K dialogu s naším nitremí máme jedinečný nástroj naše tělo a také vnitřní vodu. Náš organismus obsahuje velké množství vody a my přes vnitřní vodu můžeme jít hluboko k sobě a rozvíjet vnitřního klid, ukotvení v těle i umění sebe-léčení.

Voda tvoří 60 az 95 % našeho těla.

Vyrostli jsme ve vodě - v prenatálním období jsme vyrůstali v mateřské lůně v tekutinách.  S vodou jsme hluboce spjati až na úrovni svých buňkách.

Voda je dokonalým ztělesněním plynutíI kapka vody má ohromnou sílu. Všimněte si jaké změny dokáže voda vytvořit,  když působí  na břehy nebo kape na kámen.  Voda představuje  ženský princip,  představuje emocenevědomí (naši skrytou ponořenou stránku). Voda je flexibilní, umí se přizpůsobit, je také trpělivá - to jsou vlastnosti, které pomáhají v životě zvládat překážky.  

Voda je proměnlivá, umí tiše plynout i se divoce vlnit. Umí byt jemná, průzračná a plující a dokáže být také hluboká, temná a pohlcující. Tak jako světlé a temné aspekty člověka.


Vody v našem organismu a jejího plynutí se dá využít

k regeneračním, terapeutickým a rozvojovým účelům 

a to pomocí otevřeného konceptu práce s tělem a 

jeho  vodou  v  praxi  TEKUTINOVÉ  TĚLO  (fluidní inteligentní pohyb).

Je to velmi příjemná celostní psycho-somatická metoda ...


Počátky života - bytí v tekutinovém těle

Ve vodě vzniká život. Naše první buňky a vědomí se tvořily v tekutinách.V této době jsme byli nejvíce tekutinovým tělem, byli jsme nejvíce tekutí.

Můžeme se vracet do svého prenatálního vývoje, nořit se do vnitřních vod a stávat se tekutí, což pomáhá rozvíjet flexibilitu těla i mysli, spojuje nás s tělem i duší a rozvíjí umění sebe-léčení. 

Skrze tekutinové tělofluidní inteligentní pohyb a fáze vývoje embrya může sebe-léčit mnoho fyzických stavů a nemocí.

S vodou pracuje např. také kraniosakrální terapie a tuto cestu také otevřela Emilie Conrad v konceptu Continuum Movement. Tato praxe je inspirována Školou bederních svalů od Michaely Cusanové.

V tekutinovém těle se dostáváme do časoprostoru, kde nejsou hranice. Můžete si tu zažít např. první cítění svého vědomí, vědomí prvního cítění pohybu páteře, mohou přicházet oceánské zkušenosti ...

Práce s tekutinami přináší do našich životů klid, hluboké napojení do svého nitra a objevování vlastní vniřní síly.

V konceptu fluidní inteligence (tekutinového/tekutého těla) zkoumáme a hrajeme si s vodami ve svém těle - zkoumáme tu celý svůj organismus a umožňujeme mu rozvíjet vlastní potenciál, vnitřní léčivé síly, odkládáme mysl .... Necháváme tělo vplouvat do fluidního pohybu, který vytváří prostor pro samoúzdravné mechanismy v těle.

Když se nad tím zamyslíte, pokud se např. hluboce říznete a potřebujete zhojit poranění, co uděláte? - Zavážete poranění a dáte tělu prostor, aby se samo zahojilo. Regeneraci, zhojení, léčení neuděláte ani vy, ani doktor - jen vytvoříte podmínky, aby se tělo samo mohlo hojit

Fluidní inteligentní pohyb a tekutinové tělo otvírá prostor pro možnost harmonizace a hlubokého sebe-léčení na těle i na duši, včetně sebe-léčení středu těla - bederních svalů - emočních "svalů duše" Psoas.

V praxi se tu můžeme věnovat:

 • rozvoji svého vědomí – protože přes vodu se dokážeme dostat až do svého nevědomí – do paměti svých buněk a hluboce se transformovat
 • jednotlivým tekutinám a obnově jejich zdravého proudění (např. pracovat s lymfou, mozkomíšním mokem, krví, tekutinami v orgánech, buňkách .. ). Je to podobné, jako s nimi pracuje např. kraniosakrální terapie.
 • velkému tématu - bederní svaly Psoasléčení beder - bolesti beder, zad, kosti křížové
 • "svalům duše" Psoas v rovině emocí ... jak se cítíme, po čem naše tělo doopravdy touží - jak komunikovat s tělem. Emoční práce má přesah do roviny energetické a pomáhá uvolňování stresu v tělerozpouštění tzv. "tělesného pancíře"
 • hojivé práci s tkáněmi, kostmi, buňkami
 • vracení se do rovnováhy
 • regeneraci a sebe-léčení celého organismu - např. uvolňování bránice, opečovávání ledvin, celé páteře   
 • embryologickému vývoji a cítění - noření se do vod jako tenkrát, když jsme se vyvíjeli jako embryo v lůně (vytváříme tu velký terapeutický prostor)
 • rozvíjení cítění a potěšení v těle, rozvíjení orgasmického potenciálu (Psoas je orgasmický sval)
 • můžeme tu pracovat s potřebou doplňování bezpečí - nechat tělo fyzicky čerpat pocit bezpečí a podporovat rozvíjení důvěry v život přímo na úrovni těl (tělo energetické, emoční, éterické tělo ...) --- Zažívat a doplňovat bezpečí na úrovni těla je něco velmi hlubokého. Je to 1000x mocnější než se snažit o zabydlení se v pocitech důvěra v život a svět přes mysl (přemýšlení, rozhovory, techniky, které pracují jen na úrovni slov ....) 
 • a dalšími tématy - je jich neuvěřitelně mnoho, jako jich má nekonečně mnoho samo tělo a život 🙂

Můžete se podívat na ohlasy žen, které tekutinové tělo už ochutnaly.

Jsme s vodou hluboce propojeni a díky práci s ní ve svém těle můžeme hluboce regenerovat

Fluidní inteligence - mnohavrstevná práce jako v konstelacích

Pracuji s klienty mnoho let také pomocí individuálních rodinných konstelací a pokud je znáte, sami víte, jak mnohovrstevná práce s pocity, duší i tělem to je.  Že ani netušíme, co vše se při nich úzdravného děje a jaké mají občas až úžasné účinky na náš život, vztahy, práci. ... U praxe fluidního inteligentního pohybu vnímám podobné možnosti hlubokého vhledu do toho, co zrovna řešíme i do svého nevědomí. 

Voda v nás a meditace

Pokud zkoušíte meditovat a je to pro vás z jakéhokoliv důvodu obtížně, praxe fluidního inteligentního pohybu pro vás může být jednodušší a velmi užitečná. Proč? .. V meditaci je často obtížné vytrvat a stále se vracet k přítomnému okamžiku zejména, když vás něco tíží. Ve fluidní inteligenci v tekutinovém těle se odevzdáváte plynutí svého těla - odkládáte mysl. Stáváte se tělem. Mně osobně pomáhá tato praxe, se hluboce uvolnit a díky ní mi jde i mnohem snadněji meditovat. 

Praxi fluidní inteligentní pohyb doporučuji zejména, pokud je pro vás obtížné dostat se z hlavy do těla, míváte kolotoče nezastavitelných myšlenek. V tekutém těle někdy přijde neklid, pociťování neprůchodnosti, tlaku v těle, bloků - bloky tu však rozpouštíme hravým zkoumáním těla a plutím za tím, co je vašemu tělu příjemné.

Můžete se podívat na ohlasy žen, které fluidní inteligentní pohyb  - tekuté tělo už ochutnaly.

Esence práce s vnitřní vodou:  

 • hra, zvídavost, objevování, přítomný okamžik, potěšení
 • zvuky, pohyby vln, spirál, kruhů uvnitř těla
 • vědomí různých tělních tekutin, poznávání anatomie skrze prožitek, autentický rytmus těla
 • od techniky k plynutí, "tělo jako proces" - vnímání neustálého vnitřního tvoření 
 • dech, prostor, zvuk, plynutí, ticho, klid, ponoření se
 • oceánská zkušenost v těle, procítění a bytí v těle, intuice, hloubka
 • otvírání se moudrosti těla a léčivé síle v nás
 • jemný, hluboký dotek sama sebe na buněčné úrovni
 • naslouchání svému tělu a jeho potřebám
 • intimita, jemnost, smyslnost, potěšení, něha

Práce s tekutinami pomáhá myslet tělem, napojovat se na vnitřní rovnováhu a přináší psycho-fyzickou hygienu.

Objevujte sami sebe přes vnitřní vody

Workshopy fluidního inteligentního pohybu a tekutinového těla


Získejte větší kontakt se svým tělem a jeho částmi. Obnovte svou sílu, léčivý a tvořivý potenciál.