O vodě v nás

 Voda v našem organismu 

Voda tvoří 60 az 95 % našeho těla.

Vyrostli jsme ve vodě v lůně. Každá naše buňka je tvořena  vodou  a  každá  naše  buňka se sama koupe v tekutinách. Dá se tdy říci, že "jsme vodou" ... jsme "vodní bytosti", jsme "tekutí"

Voda je dokonalým ztělesněním ženského principu. Umí jen být, je proměnlivá, umí tiše plynout i se divoce vlnit. Umí byt jemná, průzračná a plující a dokáže být také hluboká, temná a pohlcující. Tak jako světlé a temné aspekty ženy (viz Kálí - temná stránka ženy).

I když voda kape kapku po kapce i tak má ohromnou sílu. Všimli jste si někdy vymletého kamene, kam voda "jen" kapala? Voda jako ženský princip také představuje emocenevědomí (naši skrytou = ponořenou stránku). Na vodě obdivuji, jak se umí přizpůsobit, je flexibilní a nebo také trpělivá, což jsou vlastnosti, které pomáhají v životě zvládat překážky.  


Vody v našem organismu se dá využít

k regeneračním, terapeutickým a rozvojovým účelům 

a to pomocí otevřeného konceptu práce s tělem a 

jeho vodou v praxí FLUIDNÍ INTELIGENTNÍ POHYB            (tekutinové / tekuté tělo).

Je to velmi příjemná celostní metoda ...


Počátky života - bytí v tekutinovém těle

Ve vodě vzniká život a i náš život se vyvíjel v prenatálním období ve vodě. Naše první buňky a vědomí se tvořily v tekutinách a my tak byli ve vodě přímo přítomní. V této době jsme byli nejvíce tekutinovým tělem, byli jsme nejvíce tekutí.

My se můžeme navracet do svého prenatálního vývoje,  nořit se do vod a stávat se tekutinovým tělem

Skrze tekutinové tělo a fluidní inteligentní pohyb a fáze vývoje embrya si může léčit mnoho fyzických stavů a nemocí.

S vodou pracuje např. také kraniosakrální terapie a tuto cestu také otevřela Emilie Conrad v konceptu Continuum Movement.

V tekutinovém těle se dostáváme do časoprostoru, kde nejsou hranice. Můžete si tu zažít např. první cítění svého vědomí, vědomí prvního cítění pohybu páteře, mohou přicházet oceánské zkušenosti ...

Práce s tekutinami přináší do našich životů klid, hluboké napojení do svého nitra a objevování vlastní vniřní síly.

Praxe fluidní inteligentní pohyb - tekutinové tělo

... otevřený koncept práce s tělem a myslí ...

terapeutická a rozvojová metoda

V konceptu fluidní inteligence (můžeme říci i tekutinového/tekutého těla) zkoumáme a hrajeme si s vodami ve svém těle - zkoumáme tu celý svůj organismus a umožňujeme mu rozvíjet vlastní potenciál, vnitřní léčivé síly, odkládáme mysl  .... Necháváme tělo vplouvat do fluidního pohybu, který vytváří prostor pro samoúzdravné mechanismy v těle.

Když se nad tím zamyslíte, pokud se např. hluboce říznete a potřebujete zhojit poranění, co uděláte? - Zavážete poranění a zejména dáte tělu prostor, aby se samo zahojilo.  Regeneraci, zhojení, léčení neuděláte ani vy, ani doktor - jen vytvoříte podmínky, aby se tělo samo mohlo léčit a hojit

Fluidní inteligentní pohyb otvírá prostor pro možnost harmonizace a hlubokého léčení.

V praxi se tu můžeme věnovat:

 • jednotlivým tekutinám a obnově jejich zdravého proudění (např. pracovat s lymfou, mozkomíšním mokem, krví, tekutinami v orgánech, buňkách .. ). Je to odobně, jako s nimi pracuje např. kraniosakrální terapie.
 • velkému tématu - bederní svaly Psoas a léčení bolavých beder - bolesti zad, kosti křížové, středu těla
 • svalům Psoas (nazývané také "svaly duše") na rovině emocí ... jak se cítíme, po čem naše tělo doopravdy touží - jak komunikovat s tělem. Emoční práce má přesah do roviny energetické a pomáhá uvolňování stresu v tělerozpouštění tzv. "tělesného pancíře"
 • hojivé práci s tkáněmi, kostmi, buňkami
 • odbourávání stresu, vracení rovnováhy
 • regeneraci celého organismu - např. uvolńování bránice, opečovávání ledvin, krční páteře .....  
 • embryologickému vývoji a cítění - noření se do vod jako tenkrát, když jsme rostli jako embryo (vytváříme tu velký terapeutický prostor)
 • rozvíjení cítění a potěšení v těle, rozvíjení orgasmického potenciálu (Psoas je orgasmický sval)
 • můžeme tu pracovat s potřebou doplňování bezpečí - nechat tělo fyzicky čerpat pocit bezpečí a podporovat rozvíjení důvěry v život přímo na úrovni těl (tělo energetické, emoční, éterické tělo ...) --- Zažívat a doplňovat bezpečí na úrovni těla je něco velmi hlubokého. Je to 1000x mocnější než se snažit o zabydlení se v pocitech důvěra v život a svět přes hlavu (přemýšlení, rozhovory, techniky které pracují jen na úrovni slov ....) 
 • a dalšími tématy - je jich neuvěřitelně mnoho, jako jich má nekonečně mnoho sám život

Můžete se podívat na ohlasy žen, které tekutinové tělo už ochutnaly.

Jsme s vodou hluboce propojeni a díky práci s ní ve svém těle můžeme hluboce regenerovat

Fluidní inteligence - mnohavrstevná práce jako v konstelacích

Pracuji s klienty mnoho let také pomocí individuálních rodinných konstelací a pokud je znáte, sami víte jak mnohovrstevná práce s tělem a duší to je.  Že ani netušíme, co vše se při nich úzdravného děje a jaké mají občas až úžasné účinky na náš život, vztahy, práci. ... U praxi fluidního inteligentního pohybu vnímám podobné možnosti hlubokého vhledu do toho, co zrovna řešíme i do svého nevědomí. 

Voda v nás a meditace

Pokud zkoušíte meditovat a je to pro vás z jakéhokoliv důvodu obtížně, praxe fluidního inteligentního pohybu pro vás může být jednodušší a velmi užitečná. Proč? .. V meditaci je často obtížné vytrvat a stále se vracet k přítomnému okamžiku zejména, když vás něco tíží. Ve fluidní inteligenci se odevzdáváte plynutí svého těla - odkládáte mysl. Stáváte se tělem. Mně osobně pomáhá tato praxe, se hluboce uvolnit a díky ní mi jde i mnohem snadněji meditovat. 

Praxi fluidní inteligentní pohyb doporučuji zejména, pokud je pro vás obtížné dostat se z hlavy do těla, míváte kolotoče nezastavitelných myšlenek. V tekutém těle někdy přijde neklid, pociťování neprůchodnosti, tlaku v těle, bloků, bloky tu však rozpouštíme hravým zkoumáním těla a plutím za tím, co je vašemu tělu příjemné.

Můžete se podívat na milá slova žen, které fluidní inteligentní pohyb  - tekuté tělo už ochutnaly.

Esence práce s vnitřní vodou:  

 • hra, zvídavost, objevování, přítomný okamžik, potěšení
 • zvuky, pohyby vln, spirál, kruhů uvnitř těla
 • vědomí různých tělních tekutin, poznávání anatomie skrze prožitek, autentický rytmus těla
 • od techniky k plynutí, "tělo jako proces" - vnímání neustálého vnitřního tvoření 
 • dech, prostor, zvuk, plynutí, ticho, klid, ponoření se
 • oceánská zkušenost v těle, procítění a bytí v těle, intuice, hloubka
 • otvírání se moudrosti těla a léčivé síle v nás
 • jemný, hluboký dotek sama sebe na buněčné úrovni
 • naslouchání svému tělu a jeho potřebám
 • intimita, jemnost, smyslnost, potěšení, něha

Práce s tekutinami přináší do našich životů klid, hluboké napojení do svého nitra a objevování vlastní vniřní síly.

Objevuj sebe samu přes vnitřní vody

Zajímají vás svaly duše Psoas a voda v nás?

Stáhněte si e-book zdarma

Dovíte se o 

 • síle vody v nástekutinovém těle
 • "svalech duše" Psoas v rovině fyzické, emoční, psychosomatické a energetické 
 • jak svaly Psoas fungují jako indikátor pohody našeho těla a jeho potíží
 • jak je Psoas propojen s pocity bezpečí
 • jak souvisí Psoas s orgasmickým potenciálem
 • o důležitosti "šťavnatosti" Psoasu pro "štavnatý" život