Systemické a rodinné konstelace

prožitková metoda pro sebepoznání, seberozvoj a zlepšení vztahů

Co jsou konstelace?

Konstelace jsou metodou, která se dívá na vybrané téma (vztahy, problém, přání, zdraví, cíl, peníze, práce, firma) v rámci celého systému a s prvky systému pracuje pomocí zástupců. V případě individuálních konstelací pomocí klienta, konsteláře a předmětů. V případě skupinových konstelací jsou jako zástupci využívání lidé ve skupině.

Metoda umožňuje vhled do celého systému – vnímat a řešit vztahy mezi jednotlivými prvky systému. Pomáhá zjistit odkud pochází klientovy problémy, kde je klient zapleten do širšího systému vazeb a uvidět souvislosti i to co nás brzdí. Jde o velmi silnou metodu, která se dotýká samého jádra věci.

Konstelace vychází z šamanských technik a z práce Berta Hellingera – německého psychoterapeuta.

Konstelace se nazývají systemické díky pohledu na celý systém a název rodinné se užívá z důvodu, že témata a to i pracovní, peněžní se většinou nějakým způsobem dotýkají i původní rodiny.  Metoda je unikátní, neboť pracuje i s tím, co si neseme z minulých generací a co nás často silně ovlivňuje nevědomě.

V čem mi mohou konstelace pomoci?

     Oblasti, kde konstelace pomáhají, zahrnují celý život osobní i pracovní:

 • partnerské vztahy
 • pracovní vztahy
 • vztahy s dětmi, s příbuznými, dalšími lidmi
 • práce, podnikání, firma, zákazníci
 • sebedůvěra, přijetí sám sebe
 • naše kořeny, nalezení podpory pro svůj život
 • peníze a hojnost, finanční přesvědčení
 • konstelace osobních cílů a vizí a nalezení zdrojů pro jejich uskutečnění
 • zdravotní problémy
 • nejasné problémy, nevím kudy dál

Co si vybrat raději - individuální či skupinové konstelace?

 • Zda si vyberete konstelace skupinové nebo individuální je zcela na vás. Nedá se říci, který ze způsobů je lepší, účinnější. Každému vyhovuje něco jiného.
 • V případě individuálních konstelací budeme pracovat já a vy pomocí předmětů a stavěním se na místa, které předměty zastupují.
 • V případě skupinových konstelací se vybírají za zástupce lidé ze skupiny. Na skupinových konstelacích vás obohatí i stání v „rolích“ v konstelacích jiných lidí. Často stání v „rolích“ v konstelaci druhého člověka nám přinese stejné obohacení jako naše vlastní konstelace.

Individuální konstelace

Pokud se rozhodnete pro individuální konstelaci, za zástupce se používají předměty či papírky, karty. Jako zástupce pracuji často také já jako konstelářka. Individuální konstelační přístup je pro některé klienty daleko přijatelnější a výsledný „efekt“ je srovnatelný s klasickou konstelací se zástupci - lidmi. Individuální konstelace jsou vhodné zejména k nahlédnutí a pochopení intimních problémů, pro osoby, které z jakéhokoliv důvodu nechtějí své problémy či traumata řešit ve skupině, v případě nutnosti okamžité pomoci aj.

Individuální konstelace on-line

Pokud se rozhodnete pro individuální konstelaci on-line, budete stavět konstelaci sami u sebe pomocí předmětů na zemi nebo na stole. Já vás budu celým procesem provázet a budu konstelací procházet společně s vámi na dálku.

Co potřebujete: klidné prostředí, internet, PC s webkamerou a aby vám šel mikrofon. Pokyny, jak si přesně připravit zástupce pro konstelaci (jaké předměty či papírky) vám pošlu mailem. Současně zašlu i link na on-line propojení (nic neinstalujete - jen se připojíte do mé on-line místnosti). 

On-line konstelace má stejný účinek, jako bychom spolu pracovali v jedné místnosti. Dávám pro on-line konstelace záruku - pokud nebudete spokojeni, nemusíte za sezení platit (zatím byli všichni klienti spokojeni).


Konstelace pomáhají porozumět širším vlivům, které na nás působí.


Doporučení pro konstelace: Metoda konstelací pracuje s fakty, proto doporučuji, zjistit si co nejvíce informací o své původní rodině. Není to však nutné. Pokud můžete, Je dobré se zajímat  zda v generacích před vámi, byly některé osoby s těžkým osudem, předčasným úmrtím, osoby o nichž rodina raději nemluvila, nešťastné lásky, potraty, silné negativní události jako zkonfiskování majetku apod. Stačí i jen vědět / tušit, že něco takového v rodině bylo, aniž víte podrobnosti. Pokud informace nemáte, nevadí, pracovat se dá i tak. Máte-li již novou rodinu, bude přínosné si zjistit informace také o rodině vašeho partnera/manžela či partnerky/manželky.

UPOZORNĚNÍ KE KONSTELACÍM: Konstelace mohou být emočně náročné a proto je vhodné vymezit si po konstelacích dostatek času pro vstřebání pocitů a prožitků a pro odpočinek těla i mysli.

Téma a průběh konstelací:

Někdo má téma pro konstelaci jasné, s jiným ho hledáme. Na začátku se vás budu ptát a téma si budeme společně vyjasňovat, až dojdeme k záměru konstelace. Pak vám vysvětlím, jak bude konstelace probíhat a poté se pustíme do konstelace. Kdykoliv se budete moci na cokoliv ptát a já vám ráda odpovím.


Občas se mě klienti ptají, jestli mě jako konstelářku stání v individuální konstelaci v zástupcích nezatěžuje. Vůbec ne, pocity, případně slzy přichází a odchází a já mohu vnímat, jak k životu patří. Měla jsem to tak od začátku, co jsem konstelace v roce 2008 poznala. Naopak v procesu konstelací vnímám obohacení o hloubku života. A pokud se daří vztahy v systému harmonizovat, je to krásné a přínosné pro klienta i pro mě. 

Ohlasy na mé konstelace

O konstelacích jsem toho doposud jen hodně slyšel a četl. A jsem moc rád, že moje první hmatatelná zkušenost s nimi byla u Vlasty Liskové, která má obdivuhodnou míru empatie pro lidské příběhy. Nádherné prostředí, citlivé a vnímavé vedení a úžasná atmosféra i energie. Velmi zajímavou zkušeností byly role v rámci konstelací jednotlivých účastníků kruhu. Při jedné z nich jsem si „sáhl“ i na své citlivé a bolestné téma, znovu ho „prožil“ a následně pocítil značnou úlevu. Rád se znovu zúčastním v některém z příštích
Milan D., ekonom
Stavěla jsem si 2 konstelace – na vztah s mamkou a vztah se sestrou. Po konstelacích se mi daří mnohem lépe vycházet s mamkou. Bavíme se klidněji, nepociťuji vztek, dokážu jí snadněji naslouchat, více ji pochopit. Jsme schopny se normálně bavit. Jsou chvíle, kdy je to náročné, potřebuji to prodýchat, ale zvládám to. 🙂 Dokáži být s mamkou více v nadhledu, neberu si její „řeči“ už tolik osobně. - I se sestrou máme nyní lepší vztah. Více ji chápu, dokáži se ptát, jak to má ona a diskutovat s ní. Hned nenastartuji, lépe vnímám, co prožívá a mám k ní víc empatie. ... Dnes si chci postavit ještě konstelaci na téma partnerství - rozpuštění vazby s bývalým partnerem, který mě před lety hodně zraňoval a občas se mi to ještě ozve. Chtěla bych důvěřovat mužům a otevřít se zdravému partnerství. - Vlasto, moc za konstelace děkuji, velmi mě posunuly. Hodně si užívám, jak to teď v naší rodině je mnohem lepší.
Veronika S.
Chci Vlastě moc poděkovat za krásné konstelace. Znám je z knížek a též částečně od jiných konstelářů, a vždy se přesvědčuji, jak ta metoda báječně funguje a odkrývá něco, na co nejsem schopna se podívat logikou. U Vlasty jsem řešila soukromé a bolavé věci. Najednou jsem viděla situaci úplně z jiného úhlu pohledu, pro mě zcela nového, který jsem nebyla schopna předtím vidět. Díky konstelaci se mi otevřely nové pohledy a možnosti, jak některé „neřešitelné“ situace posunout jinam a postupně „uzdravit“. Budu vše ještě vstřebávat… Moc děkuji za citlivé vedení, díky kterému jsem se mohla situaci otevřít. Též bylo krásné vnímat, jak i další zúčastnění hledají cestu a posouvají se jinam. Ještě jednou děkuji a těším se na další konstelace.
Lenka K., projektantka
Vlasto děkuji za tvůj konstelační seminář. Vlastní konstelace pro mě byla silná, vedení od tebe bylo přítomné, příjemné, cítila jsem oporu a zároveň prostor pro vývoj konstelace, aby se ubírala směrem jakým bylo potřeba. Po konstelaci jsem cítila úlevu a jakési vědomí toho, že přesně vím, jakým směrem mám svůj život „nakopnout“. A to je to pro co jsem si přišla.
Kamila P., Praha
S konstelacemi mne seznámil můj přítel. Z počátku jsem si neuměla představit, co to vlastně je a co se tam mohu nového dozvědět, ale po setkání s Vlastou a účasti na jejích konstelacích jsem viděla a pocítila na vlastní kůži, že si s sebou, ač nevědomě, neseme zážitky, prožitky a zatížení z dětství a od rodičů a to vše má vliv na naše chování a řešení vztahů v našem životě – osobních i pracovních. A je opravdu zajímavé si to vše v sobě utřídit a podívat se na problém zvenčí a tak lépe pochopit jak a proč a co měnit. Je to pobídka k posunu sebe sama, k utvoření svého lepšího já a ke smíření se a pochopení věcí z minulosti. Mohu jen doporučit.
Monika T., mzdová účetní
Měl jsem tu možnost zúčastnit se několika konstelací a soukromého koučinku. Děkuji Vlastě za profesionální přístup, díky kterému jsem uviděl věci v těch základních souvislostech. Je úžasné podívat se na svůj život zvenčí … a je to cesta k pochopení a změně k lepšímu. Díky.
Ota N., IT programátor a fotograf

Ceník individuálních konstelací

______________________________

3.000 Kč

do 2 hod


3.500 Kč

2 až 2,5 hod


Společnou práci v konstelaci potřebujeme vždy dokončit.

Pro byznys konstelace přejděte na mé stránky pro podnikatelky www.vlastaliskova.cz


INFORMACE KE KONSTELACÍM VE SKUPINĚ

V současné době nemám vypsané skupinové konstelace

Semináře systemických konstelací jsou pozvánkou pro všechny, kdo se chtějí podívat novým pohledem na svou životní situaci a hledat její řešení. Účast ve skupině má velký účinek na změny, kterých chcete dosáhnout. Součástí práce ve skupině je nutnost důvěrnosti a intimity. Všechno, co se ve skupině odehraje, je důležité aby zde také zůstalo a účastníci skupiny se tak mohli cítit bezpečně.


UPOZORNĚNÍ: Metody, které používám, nejsou náhradou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči, nedoporučuji tedy v žádném případě vysazovat stanovenou léčbu lékařem, psychiatrem či psychoterapeutem, ani vysazovat předepsané léky. Se zlepšením stavu lze snižovat léky, popř. měnit léčbu POUZE s výslovným rozhodnutím a souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře, psychiatra a psychoterapeuta.