Emoční inteligence = EQ

Cítit se dobře je normální! 

Vaše emoce mohoubýt vašimi pomocníky!

Součástí jakéhokoliv cesty či problému jsou vždy EMOCE.

Emoce jsou nevyhnutelnou součásti našeho života a je pro nás výhodné naučit se s nimi užitečnězacházet. Emoce zásadním způsobem ovlivňují kvalitu našeho života – naše prožívání, naš vztahy, naši komunikaci s ostatními a zpětnou vazbu od lidí okolo nás.

Pozitivní i negativní emoce mají v našem životě svůj význam

Pozitivní emoce se nám líbí a rádi je vyhledáváme – dalo by se říci, že nám ukazují cestu. Negativní emoce nám jsou naopak nepříjemné a rádi bychom je neměli. I negativní emoce však mají svůj smysl – umíme-li s nimi správně pracovat, velmi dobře nám mohou ukázat, kde potřebujeme udělat změnu. Pokud negativní emoce (např. hněv, strach, úzkost, pocity viny, žárlivost apod.) dlouhodobě prožíváme nebo pokud je potlačujeme, vyhýbáme se jim či je ignorujeme, má to na náš život nepříznivý vliv.

Jak to udělat, aby se negativní emoce staly našimi pomocníky a nekomplikovaly nám život?

S negativními emocemi je chytré se naučit užitečně zacházet. Škodíme si, pokud  s nimi bojujeme nebo je potlačujeme. Techniky emoční svobody EFT a FasterEFT jsou výbornými pomocníky k uzdravení negativních emocí a emočních vzorců. Jedná se o jednoduché, logické a praktické metody pro každého, s kterými se může naučit pracovat i laik.

Naučit se emoční inteligenci pomáhá také respektující koncept Nenásilné komunikace

Emoční / mentální / myšlenkové VZORCE / systémy PŘESVĚDČENÍ / vzorce chování

Naši mysl a celý náš život ovlivňují hluboce uložené vzorce (uváděné také jako emoční vzorce, myšlenkové vzorce, systémy přesvědčení, mentální / myšlenkové vzorce, vzorce chování či jednání apod.), které jsme získali převážně do 7 let věku. Jsou uložené v naší podvědomé mysli. Prožíváme je v mysli a následně je více či méně prožíváme i ve fyzickém těle, a to ovlivňuje i naše zdraví.

Prospěšné emoční vzorce nám slouží a pomáhají vést náš život k úspěchu, negativní vzorce nás nepodporují, neslouží nám, často sabotují naše snahy o úspěch, změnu.

Jak na negativní vzorce?

Vzorce jsou hluboko uložené v našem podvědomí a proto často nebývá jednoduché je změnit. Změna obsahuje nové a nové je pro nás nejisté, neznámé a může nahánět obavy. Bezpečnější pro nás je jistota starého, vyzkoušeného. Proto velmi často najdeme důvody, proč raději zůstat např. u svého strachu, než se vydat cestou změny. Moderní psychologické metody využívající výzkumů neurovědy nám cestu změny velmi usnadňují.

S negativními vzorci pracuje vedle metody EFT (techniky emoční svobody) i koučování, NLP a systemické konstelace. Síla těchto metod spočívá právě v eliminování negativních zvyků a bloků ve všech oblastech života – práce, peníze, vztahy, zdraví. Přečtěte si také článek jaké strategie využíváme pro negativní emoce

Co již nemusíte prožívat!

bolest – strach – úzkost – zlost – smutek – samotu – žárlivost – bezmoc – vinu – prázdnotu – stres – malé sebevědomí – a další

Co můžete prožívat ... 🙂

radost ze života – zdravé sebevědomí – pocit štěstí – zdraví – láskyplné vztahy – bezpečí – pocit naplnění – úspěch - harmonii –  vnitřní klid – hojnost …

_____________________________________________________________________________________________

 „Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.

Je přece mnohem snazší změnit sám sebe, než měnit druhé nebo dokonce celý svět.“  Ole Nydahl

______________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ: Metody, které používám, nejsou náhradou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči, nedoporučuji tedy v žádném případě vysazovat stanovenou léčbu lékařem, psychiatrem či psychoterapeutem, ani vysazovat předepsané léky. Se zlepšením stavu lze snižovat léky, popř. měnit léčbu POUZE s výslovným rozhodnutím a souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře, psychiatra nebo psychoterapeuta.

Pro váš úspěch a štěstí je důležité, jak umíte zacházet s negativními emocemi.

Naučte se pracovat se svými EMOCEmi tak, aby se staly vašimi POMOCNÍKY.

Ráda vám pomohu uzdravit vaše negativní emoce, nahlédnout na vaše emoční strategie a

udělat si z emocí průvodce na cestě v životě. 

Ceník práce s emocemi nebo NLP


1.500 Kč

za 60 min 


2.250 Kč

 60 - 90 min


3.000 Kč

 90 - 120 min


Počítejte s časem 1,5-2 hodiny. Společnou práci na hlubších tématech potřebujeme vždy dokončit.

Pro práci spojenou s byznysem  přejděte na mé stránky pro podnikatelky www.vlastaliskova.cz