Vztahy = lépe se poznat … aneb Jsou konflikty ve vztahu užitečné?

Když jste v páru, vždy budete potřebovat slaďovat odlišné názory a představy. Nikdy vaše potřeby nesplynou v jedno, protože každý jsme jedinečný a máme jedinečné vlastnosti, hodnoty a potřeby. Není proto jednoduché tvořit zdravé a vyvážené vztahy.

Čím lépe se naučíte vaše rozdílnosti zvládat (nebo dokonce z nich těžit), tím lépe se bude dařit vám i vašemu vztahu. V každém páru buď na sladění nepracujete nebo odlišné vnímání slaďujete a pomáháte růst sobě i vztahu. Jak tvořit zdravé a vyvážené vztahy se potřebujeme učit. Velmi málo rodin naučilo vytvářet své děti otevřené, zdravé a spokojené vztahy.

Vzory, které si neseme z naší rodiny z dětství velmi ovlivňují naše současné vztahy. Většina z nás si nese z dětství do vztahů nezdravé vztahové vzorce – pokud na sobě nepracujeme nezdravé vztahové vzorce jsou skryté v našem podvědomí, ani o nich nevíme a divíme se, proč se nám ve vztazích nedaří.

Dobrá zpráva je, že odkrytím a úzdravou svých vztahových vzorců můžeme svůj život i vztahy nechat rozkvétat do spokojenosti a krásy.

Růst ve vztahu

Práce na partnerském vztahu i na dalších vztazích nás vede ke zjištění, že základem je vztah k sobě. Poznávání sebe sama, svých kvalit, ujasňování si vlastních hodnot a potřeb a na druhé straně i odhalování svých stinných stránek, které máme každý. 

Naše partnerské vztahy jsou zrcadla. Jasně nám ukazují, jak jsme na tom. Hledat neustále vhodný protějšek a nic neměnit u sebe je slepou cestou ke štěstí. Pokud se nám ve vztazích opakují stejné scénáře jako např. nedaří se udržet dlouhodobý vztah, vztahy nám opakovaně upadají do povrchnosti, odcizování, nevěr, krizí … je nejvyšší čas, začít se dívat, proč se nám to v životě děje, co nemáme sami v sobě vyřešené.

Je důležité si uvědomit, že vše je v našem životě propojené a opakované potíže se nám rozhodně nedějí náhodou. Plynou z nějakých nevyřešených vzorců v našem životě.

Vztah = lépe se poznat 

Každý pár má obvykle své ústřední téma, které je oběma společné a souvisí s jejich minulostí. Pravidelně se jedná o nějaké zranění nebo újmu, které mívají své kořeny v dětství.

Nevíte, co si pod tím máte představit? Zde je příklad z praxe:

Partnerský pár: Žena v dětství zažila rozvod rodičů. Předcházelo mu období silných konfliktů, urážení se i období tiché zlosti. Zůstala po rozvodu s matkou, která z toho byla frustrovaná, svou roli těžko zvládala a její chování se pohybovalo nejčastěji od naštvaného mlčení přes stěžování si po výbuchy zlosti. Spokojenost v životě nenalezla dosud, kdy klientka je již dospělá.

Partner ženy má rodiče, kteří svůj vztah vzdali, žijí už dávno pouze vedle sebe, k rozvodu nedošlo. Hádky mezi rodiči byly v jeho dětství běžné. Otec je velký sólový hráč a matka po určité době vztahovost vzdala a přizpůsobuje se. Odcizili se a každý tak nějak ve vztahu přežívají.

Ani v jedné rodině se s emocemi, které přinesly a vyvolaly spory, neumělo pracovat. Neumělo se pracovat ani s potřebami obou v páru. (Emoce a potřeby jsou velmi propojeny.)

Oba partneři si z dětství odnesli velkou nechuť k hádkám a konfliktům všeho druhu. Konfliktům se vyhýbají, vnímají odcizování v páru jako přirozený jev dlouhodobých vztahů. Neumějí se vyznat ve vlastních pocitech a potřebách a přijde jim to jako nedůležité téma (nikdo je s důležitosti těchto oblastí neseznámil). Nechtějí hádky a tak se snaží konfliktům vyhýbat. Ve vztahu prohlubují negativní bilanci a nerovnováhu.

Netuší, že přejaté vzorce chování ve vztazích z vlastního dětství je drží v kolejích nespokojených vztahů. Nedávají prostor lidské odlišnosti, zdravé komunikaci a odcizují se nejen ve vztahu, nýbrž i sami sobě. Vnímají nespokojenost – netušili, že existují zdravější partnerské přístupy a strategie, protože je na cestě životem nepotkali a začínají je objevovat.

Jak to bylo, tak to bude?

Rodiče tohoto partnerského páru tu nebyli pro časté konflikty a hádky dostatečně pro své děti. Měli dost práce sami se sebou a snahou se domluvit, nejvíce skrze hádku. Neměli ani kapacitu zajistit dětem bezpečný prostor, protože silné hádky probíhaly i před dětmi. Oba partneři proto v dospělosti silně upřednostňují rodinu a její potřeby před svými.

V linii rodinného systému dochází ke klasickému střídání přístupu k rodině – jedna generace v rodině uplatňuje extrém v podobě malé péče a pozornosti dětem, který je v další generaci vystřídán opakem, kdy děti a rodina jsou na prvním místě.

Oba partneři jsou často přetížení, nevnímají své potřeby a mají problém se svými hranicemi. Rodinu vnímají na prvním místě a neumí vyladit své potřeby s rodinou. Jelikož se nechtějí hádat, nepostaví se za sebe a nechtějí ani být jako jejich rodiče, takže velmi pečují o své děti. 

Chcete to jinak?

Vždy máme možnost začít tvořit lepší vztahy a svůj život – obnáší to začít si všímat svých postojů a chování a začít objevovat jiné vztahové strategie než ty, které máme ve svém životě vyjeté, díky své původní rodině.

Vydáme-li se na slaďovací cestu ve vztahu, bude to zahrnovat začít:

 • vnímat své vlastní pocity a potřeby a ladit je s druhými
 • slaďovat se v páru/jiných vztazích přes objevování lidské jedinečnosti – vzájemné odlišnosti
 • hledat rovnováhu v potřebách rodičů a dětí – tedy nevyužívat ani jeden extrém důležité jsou jen potřeby rodičů X důležité jsou jen potřeby dětí

Vztahovost – jak ji vytvářet

Umění vytvářet zdravou vztahovost obnáší 4 důležité oblasti. Každá z nich je obsáhlou kapitolou budování sladěných a spokojených vztahů:

 1. Jak dobře umíte zvládat konflikty
 2. Jak dobře umíte obnovovat vzájemnost po konfliktu
 3. Kolik energie umíte dávat do vztahovosti
 4. Nakolik se umíte vyznat sami v sobě a stoupnout si do své síly

Jste-li v páru, vždy bude docházet k rozdílnostem a i k rozmíškám. Čím lépe se dokážete vyznat sami v sobě, rozvíjet umění komunikace, vyjednávání, pracovat s konfliktem, hranicemi, spoluprací a opravovat vztahovost, tím lépe se bude dařit vám, vašemu partnerskému vztahu i celé vaší rodině.

Čím více se naučíte komunikovat své potřeby a umožníte to i ostatním (třeba otázkou Co v této situaci potřebuješ?), tím lepší vztahy budete mít.

Každá velká pře nebo hádka vede k oddělení. Pokud neumíte čistě a dost rychle obnovovat vzájemné spojení, váš vztah se dostává snáze do odcizení a nespokojenosti.

Konflikt ve vztahu 

Prakticky je to zejména o tom, naučit se nereagovat na každou situaci, která v nás vyvolává nepříjemné emoce. Umět v emočních situacích zachovat chladnou hlavu a udržet si odstup. Pokud vstoupíte do rychle stoupající spirály emočních reakcí, ztrácíte možnost volby.

Nejbolestnější situace pro vás nastává, když nadřazujete partnera nebo vztah nad své potřeby. Vaše potřeby a časem i hodnoty tím mizí. Jedinou vhodnou medicínou tu je opakovaně se navracet sami k sobě.

Ve vztahu je důležité ctít svobodu pro sebe i pro druhé. Vztahům nikdy neprospěje ubírat druhému právo myslet si to, co si myslí – cítit to, co cítí – chtít to, co chce. To platí v páru, ve vztahu s dětmi i mezi kolegy a přáteli.

Potřebujeme si nechat prostor pro právo říci k čemukoliv „ne“, když to tak cítíme. Řídit se sami sebou. Chovat se podle svých potřeb. Ctít a zároveň vytvářet i požadovat prostor pro svobodnou vzájemnou dohodu. Mít chuť vyjednávat a učit se spolupráci.

A když se situace nepovede a vzplane hádka, omluvit se, vyhodnotit, co se stalo a jít dál se učit lepším vztahům.

Vzplane-li konflikt – co je důležité

Pokud konflikt vzplane, je užitečné držet se těchto 9 zásad

 1. Nechtěj ovládnout prostor. 
 2. Střídej mluvení s posloucháním. 
 3. Dodržuj férovost. 
 4. Buď zvídavý/á a otevřený/á. 
 5. Zpomaluj, než abys nabíral/a na intenzitě. 
 6. Hledej dohodu. Chtěj se domluvit. 
 7. Dávej pozor na eskalaci. 
 8. Hledej společné východisko – potkej se na úrovni potřeb každého jedince – Co potřebuji já? Co potřebuješ ty? Jak to můžeme sladit?
 9. Nechtěj vyhrát.

Vždy se snažte se ve vztazích vzájemně podporovat, ať se děje cokoliv.

Vždy se omluvte, když pochybíte, protože tím vytváříte prostor pro vztahovost. 

Dávejte si navzájem ve vztahu hodně prostoru a svobody. A počítejte s tím, že druhého nezměníte – ke změně může dojít, jen když druhý sám bude chtít. 

→ → → Chcete-li posunout svou vztahovou inteligenci, ráda vám budu průvodkyní změnou.

Nejčastěji pracuji hlubokou metodou individuálních rodinných konstelací (pracují s celým systémem rodiny, se vztahovými vzorci, které si neseme z původní rodiny) nebo pomocí dalších metod – metody emoční svobody EFT, NLP a zlepšovat komunikační dovednosti. Objednat se můžete zde.  

Těším se na vás.

S láskou Vlasta

Vlasta Lisková
Jsem průvodkyně změnou. Učím lidi pracovat s jejich myslí, emocemi a tělem, aby si s nimi lépe rozuměli.

Chcete číst další články?  Přihlásit se k odběru můžete ZDE.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů