Jak pracuji s maminkami a dětmi

Vedle práce s dospělými pracuji i s rodiči a dětmi.

Co maminky a děti trápí

Často s maminkami řeším, že je toho na ně moc, dítko nespí nebo se vzteká, neposlouchá, zlobí, ubližuje sourozencům apod.
Jindy má maminka o dítko obavy, strach, jestli se dobře vyvíjí, jestli přistupuje k výchově a rozvoji dítěte správně. Často se maminky potýkají s pocity, že nejsou dost dobré a hledají způsoby, jak roli matky lépe zvládat. Velmi často také řešíme tlak okolí na maminku - tchýně, babičky by dělaly věci jinak a maminku kritizují, že to nedělá, tak by si ony představovaly. Někdy přichází podobný tlak i od otce dítka, který naslouchá více své matce než své ženě a moderním přístupům. 

Často se maminka cítí na vše samanikdo ji neumí podpořit, vyslechnout a pochopit.

Toto vše umí mamince velmi zkomplikovat život a brát mnoho energie. Snižuje to její sebevedomi, začínají nastupovat pochybnosti, jestli přistupuje k dítku správně. Když se pak nějakou dobu nedaří věci zlepšit, začínají mít  maminky výčitky a pocity viny. Takovýto tlak dokáže často maminky hodně vyčerpávat a ony jedou jen ze setrvačnosti a přitom se trápí.

Pro maminky je často těžké, říci si o pomoc. Zvláště, pokud se to v jejich rodině v dětství nenosilo. Mnozí jsme byli v dětství bohužel vychováváni "musíš všechno zvládnout sám", říci si o pomoc je projev slabosti, selhání.
Pak musí člověk sebrat mnoho síly a odvahy, aby se rozhodl někam jít a požádal o pomoc terapeuta.

Přitom řici si o pomoc v určitých situacích je potřebné a je to projev zralosti. Platí, čím dříve člověk půjde situaci řešit, tím více si ušetří trápení a usnadní vývoj svých dětí.

Dnes máme moderní přístupy k výchově a rozvoji dětí podle neurověd

Za posledních 20 let udělala neurověda obrovský pokrok a přinesla metody, které rozvíjejí obrovským způsobem potenciál dospělých i dětí. Tyto metody naše rodiče neznali.

Dnes se rodiče mohou vzdělávat podle nejlepších světových znalostí a přistupovat k dětem jako partnerům, naučit se je podporovat, rozvíjet jejich talenty, pracovat s jejich emocemi, umět je pochopit a vést je k spolupráci, zodpovědnosti a šťastnému životu.

Využívám tyto nejmodernější metody podle neurověd terapie EFT a FasterEFT, prvky z kineziologie One Brain pro rozvoj motoriky, podporu při ADHD, metody efektivní komunikace - např. z konceptu nenásilné komunikace a nástroje z NLP (neuro-lingvistické programování)neurokoučinku. Někdy se hodí i techniky inspirované Continuum Movement. Vše vybírám podle individuálních potřeb.

Pokud se problém týká rodinného zapletení můžeme pracovat také formou individuálních rodinných konstelací. Zde pracuji jen s maminkou a řešíme problém celé rodiny, rodových linií.
 
Zapojen může být samozřejmě i tatínek, pokud má zájem.

Jak probíhá sezení  

Před sezením si s rodičem krátce vyjasníme přes mail či telefon, co potřebují řešit a podle toho domluvíme první schůzku jen s maminkou nebo s maminkou i dítkem (viz dále). Schůzky mohou být osobní nebo on-line. 

Na sezení si pak s maminkou více vyjasníme, s čím potřebují pomoci. Pokud se týká problém malého dítka (cca do 5-7 let) pracuji často s maminkou. Problémy malých dětí bývají velmi často propojené s matkou (občas i s otcem). Někdy pracuji s maminkou i dítkem současně. Jindy pracují jen s dítětem a maminka je přítomna nebo pracuji chvíli i pouze s dítětem - vždy podle dohody. 

 

Při své práci využívám následující přístupy a nástroje:

 • Využívám celostní (holistický) přístup - mysl, tělo a emoce jsou spojené nádoby
 • Klíčové kompetence podle ICF – Mezinárodní federace koučů (nejsem jejím členem)
 • Neuro-lingvistické programování (NLP)
 • Zaměření na řešení na principech Miltona Ericksona a „Solution Focused Brief Therapy“ – SFBT
 • Model CREATE a GROW (koučovací metody)
 • Pozitivní zpětná vazba
 • Komunikační dovednosti dle NLP 
 • Komunikační metoda Nenásilná komunikace
 • Nástroje k využití intuice
 • Mentální trénink
 • Myšlenkové mapování
 • Práce s emocemi a jejich propojení s tělem – energetická psychologie – metody EFT a FasterEFT, Matrix Reimprinting, prvky pozitivní psychologie
 • Kineziologie One Brain
 • Systemické konstelace – rodinné, podnikové, finační, asociační terapie
 • Různá cvičení z psychologie, pedagogiky, andragogiky, teambuildingu
 • Práce s tělem, dechem a energií
 • Techniky ze šamanského přístupu – konstelační práce
 • Techniky z jógy a continuum movementTao, zdravého pohybu a jógové terapie, funkčního tréninku
 • Ohledně práce s klienty zachovávám diskrétnost a mlčenlivost

Časté otázky a odpovědi

Komu jsou určeny mé služby?

Mé služby jsou určeny osobám, kteří si chtějí srovnat svůj život či vztahy, najít nový směr nebo se ocitli v náročné situaci a chtějí s ní pomoci. Říci si o pomoc je naprosto v pořádku! Je to naopak AKT VNITŘNÍ SÍLY a ODVAHY, ODHODLAT SE ŘEŠIT SVOU SITUACI a neulpívat sám v náročném období. ... Žít život jaký si přejete, je ve vašich rukách. Se mnou můžete lépe porozumět své situaci, rozpouštět nepříjemné pocity, zorientovat se, kam chcete jít i řešit sve vztahy. Na vaši situaci můžeme také postavit individuální konstelaci... Pokud budete chtít přijít v PÁRU, můžete pracuji i s páry, někdy i s jejich dětmi.

Jak probíhá sezení a co od něho můžete očekávat?

Sezení trvá mezi 1-1,5 hodinou, konstelace až 2 hod. V tomto čase tu budu naplno pro vás. Přizpůsobím se vám, vaší situaci a tomu, co potřebujete řešit. Budu vám naslouchat a nebudu vás nijak soudit. Mohu vám pomoci lépe pojmenovat, co aktuálně prožíváte, rozpustit nepříjemné emoce, pomoci vám najít vnitřní sílu a další směrování, zlepšit komunikaci a vztahy.

Jakým způsobem pracuji?

Jsem průvodkyně změnou. Co to znamená? Za největšího odborníka na váš život považuji vás samotné. Vy sami totiž nejlépe víte, co potřebujete. Jen v současné situaci nemáte k vlastním vnitřním odpovědím a zdrojům přístup. Já vám pomáhám přístup k vlastním zdrojům najít. ... Pokud je to užitečné, doporučím vám samozřejmě i oborné rady. A vy pak můžete zkoumat, jak fungují ve vašem životě. ... Odborné rady nejsou totiž univerzální. Nejhodnotnější pro vás proto jsou vaše vlastní odpovědi a přístup k vašim vnitřním zdrojům. --- Můžeme pracovat i pomocí individuálních systemických konstelací.

Jaké mám vzdělání a zkušenosti?

• Jsem trénovaná doprovázet klienty v náročných situacích • Umím naslouchat a nehodnotím vás • Se mnou můžete mluvit o čemkoliv, co vás trápí jednorázově nebo vás mohu doprovázet dlouhodobě • Studovala jsem tyto odborné výcviky – techniky emoční svobody (EFT), neuro-lingvistické programování (NLP), systemické rodinné konstelace, neurokoučink a stále se vzdělávám • Mám za sebou více jak 20 let práce s klienty • Postavila jsem přes 850 konstelací.

Jak je to s mlčenlivostí?

Při své práci dodržuji mlčenlivost. Chráním vaše zájmy a veškeré sdělené informace jsou zcela důvěrné.

Pracuji s nástroji:

podporujícími ...

 • transformaci a změnu
 • procesy učení. vnímání reality
 • porozumění emocím a pocitům – rozvoj schopností, intuice
 • soustředění pozornosti
 • vaši jedinečnost, tvořivost

napomáhajícími ...

 • mobilizaci vaší odvahy
 • hledání a využívání vnitřních zdrojů, motivaci ke změně
 • „myšlení bez přemýšlení“
 • objevování nových úhlů pohledu, vlastních (dosud nevyšlapaných) stezek, cest, směrů a cílů

otevírajícími ...

 • přístup k autentickým odpovědím
 • rozpoznávání a překonávání překážek na vaší cestě

Každý klient je jedinečný a tak pro něj vybírám ta nejlepší řešení z různých metod, s kterými pracuji.

UPOZORNĚNÍ: Metody, které používám, nejsou náhradou za lékařskou ani psychoterapeutickou péči, nedoporučuji tedy v žádném případě vysazovat stanovenou léčbu lékařem, psychiatrem či psychoterapeutem, ani vysazovat předepsané léky. Se zlepšením stavu lze snižovat léky, popř. měnit léčbu POUZE s výslovným rozhodnutím a souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře, psychiatra nebo psychoterapeuta.

Ráda vám budu průvodkyní změnou.