Cesta do nitra

Co je Continuum Movement

Transformační a léčivá praxe

Continuum Movement je transformační a sebe-léčivá praxe. Těžko se popisuje, protože v ní je propojeno mnoho rovin, nespočet možností ... není jednoduché ji vysvětlit.

Je to celostní somatická práce (práce s tělem), která propojuje a harmonizuje tělo a psyché. Pracuje skrze jemnou hravovou praxi s vodou v těle. Vodu máme přítomnou v každé své buňce těla, tvoří 60-90 % naší bytosti. Živé organismy byly dotčeny vodou již při svém dávném vzniku. Cesta do tekutin těla nám pomáhá se propojit s vodou v nás i v celém vesmíru. Pomáhá nám se spojit s prapůvodním v nás, s léčivou a transformační silou uvnitř nás. 

Continuum Movement je práce s tělem, emocemi, je i spirituální praxí, propojováním se s něčím, co je větší než my. Je to velice léčivá až "kvantově fyzická" praxe, která rozvíjí v těle potenciál živosti, radosti, transformace a léčení ...

Je tak trochu podobná kraniosakrální terapii, kterou si poskytujeme sami sobě ... Je to proces, který pracuje po vrstvách a propojujeme se v něm sami se sebou hlouběji a hlouběji ...

Jedním ze základních principů této práce s tělem je "self learning" - druhého člověka nemůžeme učit něco nového, protože vše už má v sobě... Učení a léčení tu jde přes vlastní ztělesněnou zkušenost (lektor je jen průvodce po krajině, kterou si předtím sám prošel a připravuje druhým prostor pro vlastní zkoumání, objevování a tvoření nového), je to proces, který potřebuje svůj čas. 

Ustupujeme tu od vnímání těla jako objektupřecházíme k vnímání těla jako  P R O C E S U. Tato změna, krátce popsaná slovy - od těla jako objektu k tělu jako PROCESU - dává našim prožitkům úplně jinou hloubku a zkušenost. Co se tu děje v prožívání je nepopsatelné a velmi individuální - tento přístup člověk ocení až přes vlastní tělesné prožitky.

V Continuum Movement se noříme do svého tekutinového těla, objevujeme a zkoumáme svůj fluidní inteligentní pohyb.

Cesta touto krajinou je individuální, protože každý máme svůj příběh, který se při této praxi zvědomujeme a léčíme ... Objevujeme zde i rozdíl mezi tím, co si myslíme, že naše tělo potřebuje a tím, co potřebuje doopravdy. Nasloucháme tělu a necháváme se vést moudrostí svého těla. Naše mysl na takový přístup není úplně zvyklá. Není ani často zvyklá se vzdávat své dominance  ... je to objevný proces, kdy se učíme spolupracovat s moudrostí svého těla.


Co je Continuum Movement pro mě


Vnímám ho jako nesmírné spektrum možností ... jako sám život. Učí mě objevovat, hrát si se svou hloubkou, žasnout a být zvídavá. Je pro mě balzámem a napojením se na zdroj sama v sobě.

Pomáhá mi také regenerovat a zklidňovat můj nervový systém. Vnímám, že mě spojuje s moudrostí v mém těle a s poznáním, že naše největší síla vychází z klidu a ticha v nás ... Praxe Continuum mě dokáže dostat do flow stavu hluboko v těle! A cítí to i další, které provázím. Díky ní se učíme napřímo BÝT V TĚLE.

Zakladatelkou Continuum Movement je tanečnice a šamanka Emilie Conrad. Touto praxí jsem se inspirovala u Míši Cusanové ve Škole bederních svalů. Více o jemné praxi se "svaly duše" Psoas si přečtěte zde ...

Workshopy tekutinového těla


Získejte větší kontakt se svým tělem a jeho částmi. Obnovte svou sílu, léčivý a tvořivý potenciál.