Základní postup EFT 

Cítit se dobře je normální!

Postup, který najdete v tomto příspěvku je jednoduchým návodem, jak v základní podobě použít EFT terapii pro běžné denní trable a problémy, které nás mohou potkat na fyzické i emoční rovině.

Celý proces se v zásadě skládá z přípravy a praktických částí.

 • 1. příprava představuje definování problému.
 • 2. nastavovací část, kdy poklepáváme na karate bodříkáme nastavovací frázi
 • 3. část je o stanovení intenzity a pak poklepávání na meridiánové body - tzv. kolečko bodů + říkáme upomínací frázi   
 • 4. Gamut cvičení (nemusí se vždy použít)
 • 5. Pokud jsme neskočili, vracíme se k bodu 3 a jdeme na další kolečko.

Přestože pomocí tohoto postupu můžeme dosáhnout i významných výsledků, je důležité si uvědomit, že fráze a poklepávání na meridánové body nejsou vším, co se schovává za metodou EFT – jak nesprávně chápou někteří lidé a někdy i terapeuti.

Pokud pomocí tohoto postupu dosáhnete jen částečných nebo dočasných výsledků, je potřeba využít další nástroje a postupy, které nabízí celá metoda EFT terapie

Základní recept / návod můžete nastudovat na této stránce, anebo si ho stáhnout do svého PC na konci stránky.

Základní postup EFT

1. část Příprava

Uvědomíme si konkrétní minulou situaci, kterou chceme řešit.  K této situaci potřebujeme definovat, co je konkrétním problémem a uvědomit si, co při problému cítíme - jaký je tam pocit.

Např. šéf nás ráno rozlobil a my cítíme ještě večer vztek. Pracujeme s konkrétní situací, co nastala ráno. Můžeme samozřejmě řešit i situaci v dávnější minulosti.

Máme tedy konkrétní situaci ..šéf mě rozlobil ...a pocit ...vztek. Z této přípravy vytvoříme nastavovací frázi. Konkrétní situací může to být i něco konkrétního budoucího např. situace, kdy máme strach ze zítřejší zkoušky.  

2. Nastavovací část

Nastavovací fráze má tuto podobu:

"I přestože cítím ... doplním problém ..., mám se rád/a a přijímám se."

Správné fráze mohou např. být:

"I přestože cítím vztek na šéfa, mám se rád/a a přijímám se."

"I přestože mě bolí hlava, mám se rád/a a přijímám se."

"I přestože je mi líto, že mi nevolá, mám se rád/a a přijímám se."

"I přestože cítím pocit viny, že jsem mu ublížila, mám se rád/a a přijímám se."

"I přestože mám strach, že nenajdu práci, mám se rád/a a přijímám se."

"I přestože cítím nervozitu ze zítřejší zkoušky, mám se rád/a a přijímám se."

Svou nastavovací frázi (nahlas či v duchu) vyslovíme 3 x + současně tukáme tzv. karate bod = malíková hrana dlaně (jedno zda levá či pravá) - viz obrázek níže. 

Pokud nám nastavovací fráze "nesedí" - je např. těžké se přijímat i když cítíme např. pocit viny, vztek apod. berte to tak, že se učíte přijímat sami sebe jako hodnotnou bytost, ať se děje, co se děje. 

NEsprávné fráze příklady:

"I přestože je manžel bordelář, mám se rád/a a přijímám se." 

Správně bude : "I přestože cítím vztek, že manžel je bordelář, mám se ráda a přijímám se." ..... Problémem tu není "manžel bordelář", "zlobivý syn". Skutečným problémem je náš vztek, pocit zklamání, bezmoci apod. 

"I přestože mám málo peněz, mám se rád/a a přijímám se." 

Správně:  "I přestože, cítím úzkost, že mám málo peněz, mám se rád/a a přijímám se." ........ Problémem je náš pocit ze situace - úzkost, strach, pocit bezmoci apod. 

"I přestože chci cítit klid, mám se rád/a a přijímám se."

Správně:  "I přestože cítím nervozitu, mám se rád/a a přijímám se."  ...... V nastavovací frázi pojmenováváme problém, ne to kam chceme dojít. Je to část, kdy uznáváme, co se dějetady a teď. 

Jak ťukáme na body:

 • Poklepáváme konečky 2-3 prstů intenzitou, která je nám příjemná. Neplatí, čím silnější poklep, tím lepší účinek.
 • U bodů, které jsou párové (karate bod, vedle oka, atd.), je jedno zda poklepáváme vpravo či vlevo
 • Počet poklepávání na bod není důležitý. Bývá to cca 5-10x.
 • Při poklepu na každý bod kolečka (část 3. procesu) vyslovujeme tzv. upomínací frázi (viz dále) např. "vztek na šéfa" - můžeme to příp. zkrátit jen na "vztek" (víme, že je to vztek na šéfa). Frázi můžeme na každém bodě vyslovit i vícekrát (většinou 2-3x). 

3. část Ťukání kolečka bodů + upomínací fráze

Stanovení intenzity pocitu / bolesti

Ťukáme na vršek hlavy a uvědomíme si intenzitu pocitu / bolesti na stupnici od 0 do 10, kdy 10 je max intenzita (největší bolest), co si dovedeme představit a 0 znamená, že pocit / bolest už žádné nejsouá. Příklad: cítím vztek na 8, bolest hlavy na 9 apod.

Cílem procesu EFT je snížit nepříjemný pocit / bolest, co nejblíže k nule. Krátkodobě se může pocit /bolest i zvýšit - pak je třeba vytrvat v procesu a ťukat tak dlouho, až pocit poklesne. 

Upomínací fráze + ťukání kolečka bodů

Upomínací fráze je už jen připomenutí problému: např. "ten vztek", "bolest hlavy", "ta lítost", "pocit viny", "ten strach" apod.

Říkáme nahlas či v duchu frázi + poťukáváme postupně na jednotlivé meridiánové body v kolečku.

Ťukání na kolečko bodů:

 1. Vršek hlavy
 2. mezi obočím
 3. vedle oka (na kosti očního oblouku u spánku)
 4. pod okem (na kosti očního oblouku)
 5. pod nosem
 6. pod spodním rtem
 7. na klíční kosti (cca 3 cm od začátku kosti ve středu těla) - viz 1. obrázek
 8. pod paždím (cca 5 cm pod paždím - zde můžeme ťukat dlaní) obr. 2
 9. na vnitřní straně zápěstí - obr.3 
 10. Dále pokračujeme na prstech - dáme si ruku palcem nahoru a tukáme na boční strany nehtů jednotlivých prstů - na ty strany co jsou směrem nahoru - začínáme na nehtu palce - obr. 4
 11. dále nehet ukazováku
 12. nehet prostředníku
 13. nehet prsteníčku
 14. nehet malíčku.

4. část Gamut cvičení

Poklepávejte na Gamut bod - na hřbetě ruky ve žlábku mezi malíčkem a prsteníčkem (viz obrázek výše). Hlavu držíme vzpřímeně a po celou dobu Gamut cvičení s hlavou nehýbeme! - pouze se pohybují oči! a provádíme tyto úkony:

 1. otevřít oči
 2. zavřít oči
 3. pohled očima šikmo dolů doleva (nehýbeme hlavou)
 4. pohled šikmo dolů doprava
 5. opsat očima kruh po směru hodinových ručiček (nehýbeme nosem ani hlavou)
 6. opsat kruh proti směru hod. ručiček
 7. nahlas popěvek jakékoliv melodie
 8. nahlas napočítat od 1 do 9
 9. nahlas popěvek jakékoliv melodie

Pokud budete dělat více ťukacích koleček (část 3.) na stejnou emoci, Gamut cvičení již při dalších kolečkách neopakujeme.  

5. část Ťukání ZBYTKU pocitu / ZBYTKU bolesti nebo konec

Stanovíme si, jak intenzivně cítíme původní pocit / bolest. Buď jsme blízko nuly, cítíme se už dobře a proces ukončíme nebo je původní pocit / bolest ještě vysoko a budeme pracovat se ZBYTKEM dál.

Pokud máme původní pocit / bolest VYSOKO, budeme pokračovat částí 3. s malou ZMĚNOU - Upomínací frázi upravíme takto: např místo "vztek" budeme říkat "zbytek vzteku", místo "bolest hlavy" budeme říkat "zbytková bolest hlavy".

Projedeme zbytkově část 3., vynecháme část 4. Gamut bod. Pokud zbývá stále ještě zbytek, provádíme práci se zbytkem tak dlouho, až jsme blízko nuly. (Někdy jsme spokojeni, když klesla hodnota i jen k 2, někdy potřebujeme ťukat dále až např. k 0,5.)

Může se stát, že v průběhu celého procesu hodnota pocitu / bolesti i stoupne. Pak jen dál ťukejte, chce to vytrvalost. 

Běžně se děje, že se pocity proměňují. Např. strach přechází do vzteku a pak do lítosti. Je to normální a je třeba pokračovat. Když se pocit změní, vrátíte se k bodu 2. a s poklepem na karate bod nastavíte proces nově novou nastavovací frází podle aktuálního pocitu.

Může to být pro vás náročné - pak je nejlepší vyhledat terapeuta EFT. Pokud byste mi chtěli dát svou důvěŕu, kontaktní formulář najdete zde

Důležité upozornění:

Berte prosím na vědomí, že tu je popsán POUZE ZÁKLADNÍ NÁVOD na EFT. Tato metoda má desítky různých nástrojů, které jdou k příčině problému. Použití základního návodu vám tedy může pomoci pořešit problém jen dočasně nebo částečně i když často i základní návod dokáže v mnohém pomoci.

Pomocí základního návodu se dá pořešit překvapivě mnoho problémů. Pokud nejste s výsledky spokojeni, je potřeba jít hlouběji, používat další nástroje a sledovat hlavní principy EFT tj. být konkrétní, vytrvalý a jít k příčině problému

Ceník terapií, EFT, NLP a individuálních konstelací

______________________________

Terapie, EFT, NLP, konstelace

1000 Kč

60 min