Příběh klientky - Partner nechce dítě

Uvažujete o konstelaci a zajímá vás, jak probíhá? Přečtěte si popis jedné individuální konstelace.

Klienti se mě často ptají, jak probíhá a funguje konstelace. Popsala jsem proto další příběh - konkrétní  individuální konstelaci na téma Partner mě velmi ranil - nechce dítě. Mám se s ním rozejít?. Zainteresované osoby z popisu rozhodně nepoznáte - důvěrnost je při mé práci samozřejmostí.

Přichází ke mně na kosstelaci slečna, budeme ji říkat smyšleným jménem Lenka. Pracujeme spolu konstelačně přibližně rok a půl. Zpracovala si toho již hodně, chce se rozvíjet. Dnes chce řešit nenadálou situaci. S partnerem jsou spolu přes 2 roky a když se zmínila, že by už s ním ráda měla dítě, partner ji nakonec řekl, že děti mít nechce. Cítí se zraněná a zrazená. Mít děti je pro ni důležité, vždy je chtěla, přitom partnera má moc ráda. Nedokáže se v tom sama vyznat a často proto pláče. 

Konstelace - Partner nechce dítě. Mám s ním zůstat?

Zástupci v konstelaci: Lenka, její přítel, Lenčiny potenciální děti. Později přidáváme Lenčinu matku a otce.

Lenka podle domluvy rozestavuje do prostoru zástupce (plyšáky a polštáře) za sebe, partnera a Lenčiny potenciální děti. Vybírá je intuitivně. Sebe a partnera dává vedle sebe a oba jsou otočení směrem k Lenčinym potenciálním dětem. Lenka se jde posadit a já se  jako  konstelářka nalaďuji a vstupují do pole konstelace. Stavím se postupně na místa Lenky, jejího partnera i potenciálních Lenčiných dětí a vnímám své pocity. Když obejdu všechny pozice, sedám si zpět na svou židli. Díváme se na konstelaci. Ptám se jaké pocity Lenka prožívá, Lenka mi sděluje, že je nervózní a napjatá. Domlouváme se, že zůstanu v konstelaci za ní jako její zástupce já a budu pracovat na jejím místě..

Stavím se za Lenku a nechávám na sebe místo působit. První cítím, že děti potřebuji být od Lenky i partnera dál. Přesunu je tedy do větší vzdálenosti od obou, poté si uvědomím, že i já jako Lenka potřebuji být dál od partnera. Je mi smutno, cítím lítost a potřebuji si to zpracovat sama dál od něj. Stoupám si ke stěně a opírám se o ní. Je mi líp, že jsem dál, cítím se však jaksi "ztracená". O svých pocitech nemluvím, jen je prožívám, Lenka vše pozoruje. Opírám se o zeď. Jako terapeutka teď navnímávám, že do konstelace bude vhodné v tuto chvíli přidat Lenčiny rodiče. Říkám to nahlas a Lenka se ozve: "ach ne". Chvíli povídáme o tom, jak je to důležité pracovat s rodiči a Lenka nakonec souhlasí.

Stavím 2 polštáře ke zdi jako zástupce za mámu a tátu Lenky. Zkouším se postavit před své rodiče (polštáře). Není mi tam ale vůbec dobře. Hledám si tedy místo, kde by mi bylo líp. Nacházím ho opřena o zeď kousek dál od rodičů. Tady mi je docela fajn. Potřebuji být od rodičů dál a současně mi dělá určitým způsem dobře, že jsem opřena o stejnou zeď jako oni. V tu chvíli začínám vnímat, že se mohu již lépe rozhlížet po konstelaci, jako kdyby ustoupila z prostoru mlha. (To je dobré znamení, když zástupce začíná konstelaci a ostatní zástupce lépe vnímat/vidět.)

Dokáží se nyní jako zástupce Lenky klidněji divat na své potenciální děti i své rodiče a partnera. Jako terapeutka vnímám, že si potřebuji sednout před své rodiče a dívat se na ně. Také vím, že podle konstelační praxe, by v tuto chvíli bylo fajn, pokud by to šlo, poděkovat rodičům za dar života, který mi dali. Jako Lenka však vnímám, jak je těžké to udělat. Nechávám na sebe situaci působit a po chvíli nakonec dokážu rodičům poděkovat v duchu a jemně se jim uklonit. Pak si zas sedám na paty. V toto chvíli (jako konstelářka vnímám, že je vhodná chvíle, aby Lenka převzala svou roli v konstelaci. Souhlasí. Přistoupí ke mně a jí ji předávám ji samu, vystoupím z role a jdu si sednout na židli.
Ptám se Lenky, jak se na místě v konstelaci cítí. Lenka hlásí, že vcelku dobře, nechce se jí ale moc dívat se na rodiče. Když se vyptávám dále, říká: Nemám moc energie, cítím se zaseknutá. Ptám se na rodiče. Lenka s rodiči nemá dobrý vztah, hodně ji v dětství ublížili, hodně jibili, jednou ji matka málem hrubě ublížila. Prošla si vůči nim mnoha emocemi a nyní k nim cítí zejména lhostejnost, nechce se s nimi stýkat. Přerušila s nimi kontakt již několik let zpátky. Z minulých konstelací vím, jak je pro Lenku těžké poděkovat rodičům za život. Nyní jako terapeutka vnímám, že v konstelaci se ukazuje tato situace a Lence by pomohlo rodičům za dar života poděkovat. 

Chvíli o situaci povídáme a nakonec Lenku stavím před situaci, že teď nastal čas a ona se může rozhodnout. Může dále trpět tím, jak se k ní její rodiče chovali, může je odmítat, může se od nich odstřihávat a má na to plné právo, ale v důsledku jí to škodí. Je to jako když na někoho cítím stále vztek a nezpracuju si ho. (Když cítíme vztek, situace nás drží a vztek drží naší energii, kterou bychom mohli využít smysluplněji pro naši podporu.) S rodiči je to stejné, když je odmítáme, když cítíme lhostejnost. Nemůžeme si pak vzít vlastní energii (je váízána v nezpracovaných emocích) ani získávat energii od svých předků. Chybí nám tak možnost se v životě opřít o své předky a získat od nich sílu, jako strom získává sílu ze svých kořenů.

Nabízím Lence možnost vyzkoušet si, jaké to je, když se rodičům jemně ukloní.  Vyzkoušet si, zda se bude cítit lépe či hůře. Po delší době se nakonec Lenka rozhoduje využít možnosti a rodičům se trochu uklání. Po chvíli vidím, že se uklání níž až se opírá čelem o zem. Přisunuje si polštářek, který je opodál, aby ji bylo pohodlněji. Nakonec si lehá na břicho a dlouho v poloze leží. Nahlas říká, že energie, která do ní teď od rodičů proudí je neuvěřitelně silná. Dělá jí to dobře, vidím, jak se uvolňuje.

Po načerpání krásných pocitů říkám Lence, aby si sebou z konstelace vzala tyto pocity a energii, které v lehu zažívá. Lenka si po chvíli sedá a obě vnímáme, že zážitek Lenky je natolik silný, že není třeba už nic dodávat. Lence bude její konstelace dojíždět pravděpodobně několik dní. Pokud ji bude cítit srdcem a nebude ji interpretovat přes myšlení/rozum, bude vědět, co jí pomáhá.  

Lenka si ještě stoupá před zástupce partnera a vnímá, jak na ní působí partner a děti. Děti se nyní mohou posunout blíž. Vstupuji ještě na chvíli do role partnera a díváme se s Lenkou do očí.  Ona se usmívá. Když se ptám, jak se cítí, Lenka říká směrem ke mně v roli partnera: Cítím k tobě lásku, jsi pro mě důležitý, ráda bych s těbou měla děti. Jako zástupce partnera říkám: Cítím, že mezi námi proudí láska a více se otvírám tomu mít s tebou děti.

___________________________________________________________________________________________________________

To jestli konkrétní konstelace přinese výsledek podle přání klienta nemůže nikdo zaručit. Cesty naší duše a vztahů jsou nevyzpytatelné a někdy je třeba oloupat více slupek z cibule (více toho pochopit), aby jsme došli k vnímání a rozhodnutí, co je pro nás to nejdůležitější. 

Chci dodat, že konstelace nezobrazují realitu. Představují jakousi metaforu, co konkrétní klient potřebuje vidět/vnímat právě TADY a TEĎ. Zobrazují jakýsi náhled na něco, co je teď připraveno k řešení. Tento náhled klient může nebo nemusi chtít zpracovat ke svému růstu. Ukazuje se, že pokud klienti, od toho, co se ukazuje k řešení, neutíkaji a jsou ochotni s tím, co sev konstelaci ukazuje být a otevřít se tomu, ulevuje se jim, cítí se líptaké se jim v životě následně lépe daří. Nevíme, jakým mechanismem konstelace fungují, vypadá to, že vše na světe je propojeno a dá se harmonizovat.  

___________________________________________________________________________________________________________

Konstelace jsou velmi silná metoda a doporučuji k nim přistupovat s velkým respektem a pokorou. Pracujeme tu s něčím větším než jsme my sami! Vypadají možná na první pohled jednoduše, že s trochou intuice se do jejich stavění můžete také pustit, ale opak je pravdou. Je potřeba hodně zkušenosti a rozvinuté vnímání a kvalitní výcvik, abyste mohli začít konstelace stavět jako terapeut. Rozhodně je nezkoušejte stavět si doma sami nebo s kamarádkou/kamarádem. Jdou do hloubky a mohli byste všem zúčastněným vážně ublížit! 

Cítite-li, že konstelace je nyní pro vás to pravé, objednat se můžete zde:

nebo

 

mi můžete zavolat na tel +420 777 788 866

Budu se těšit na spolupráci s vámi!