Příběh klienta - Chci zlepšit vztah s partnerkou

Uvažujete o konstelaci a zajímá vás, jak probíhá? Přečtěte si popis jedné individuální konstelace.

Klienti se mě často ptají, jak konstelace probíhá a jak funguje. Sepsala jsem proto průběh jedné individuální konstelace na téma partnerské vztahy. Zainteresované osoby z popisu rozhodně nepoznáte - důvěrnost je při mé práci samozřejmostí.

Každá konstelace je hodně jiná a někdy je potřeba pracovat více s klientem. V této konkrétní konstelaci  naopak většina práce probíhala u matky klienta. Také v konstelaci nepopisuji komunikaci, která probíhala. Spíše popisuji konstelaci pocitově.   

____________________________________________________________________

Přichází mladý muž (budeme mu říkat smyšleným jménem Petr) a rád by posunul své partnerské vztahy. S partnerkou jsou 3 roky, a mají už trochu okoukaný vztah. Soužití jim po 3 letech, jak už to bývá, trochu zevšednělo. Partnerka by už ráda děti, má už svůj věk a jeho to zaskočilo. To bylo cca před půl rokem. Vnímá, že se od té doby od sebe vzdalují a komunikace někdy není ono. Má pocit, že partnerka se cítí od té doby odmítnuta a občas mu to dá i nepříjemně najevo. On není schopen se rozhodnout, ano už chci vlastní dítě. Jsou tam najeká ale ... a cítí na sebe tlak. Také vnímá, že někdy je radši jinde než doma.

Hledáme společně zadání konstelace. Rád by si v sobě věci ujasnil a zpracoval si také své dětství, které bylo sice spokojené, měl krásný vztah s dědečkem i babičkou, máma s tátou ale na něj neměli moc času. Chybělo mu, že nejezdili s rodiči na žádné výlety a neměl s nimi skoro žádné zážitky, moc mu toho v životě neukázali. Dalo by se říci, že s rodiči byla nuda. Rád by se cítil s partnerkou víc v pohodě a zvládal život více z nadhledu. Nad něčím dokázal mávnou rukou a neřešit malichernosti. 
Také by se rád trochu usadil a neměl tendence být tolik mimo domov. Hodně cestuje, bere to trochu jako kompenzaci k dětství, kdy nikam nejezdili, uvědomuje si však, že trochu z domu asi i utíká.

Bavíme se o partnerských vztazích a mužském a ženském principu a o tom, jak ženy ke vztahům přistupují. Že jsou více emoční a cyklické, ovlivněné svým menstruačnim hormonálním cyklem. Klient říká, že slyšel, že ženy jsou proměnlivé a může tak mít doma vlastně 4 různé ženy. Přikyvuji a usmívám se, že o tom ví :-). Připojuji, že ženy také své muže trochu testují, evolučně potřebuji najít partnera, který zabezpeči je i jejich děti a bude stabilní. Také si povídáme o tom, že je důležité znát sám sebe a vědět, co od partnerství chceme. To platí pro ženy i muže.  Také si připomeneme, že má-li vztah dobře fungovat je důležité na něm pracovat. Se vztahem je to jako se zahrádkou - pokud se neudržuje zarůstá plevelem a není taková, jakou bychom chtěli.

Když krátce probereme, co je k tématu důležité, ujasňujeme si, co Petr od dnešního sezení / konstelace očekává. Domlouváme se, že pro něj jako první konstelace bude vhodné se postavit jeho původní rodinu a podívat se, co se tam děje a jak tam můžeme vztahy více zharmonizovat. Pomůže mu to i v partnerstvi. Pokud to bude vhodné, přidáme do konstelace případně jeho partnerku později. (Pro jiného klienta může být téma 1. konstelace úplně jiné než stavět původní rodinu.)

Konstelace - Chci zlepšit vztah s partnerkou

Zástupci v konstelaci: Petr, jeho matka a otec. Později přidáváme babičku a dědečka z matčiny strany. Nakonec přidáváme Petrovu přítelkyni a Petrův život.

Petr se pouští do konstelace a rozestavuje do prostoru podle svých pocitů zástupce (plyšáky nebo předměty z poradny) za svou původní rodinu. Sebe, mámu a tátu. Po té si sedá a dívá se na pole dění. Vstupuji do konstelace a vnímám, jak se na pozicích zástupců cítím. Postupně obcházím každého zástupce a nechávám na sebe místa i celou konstelaci působit. Pak poprosím Petra, aby se postavil do konstelace na místo sebe a vnímal, co se děje a jak se cítí. (Jindy pracuji na místě klienta v konstalaci ze začátku já jako terapeut. Dále se každá konstelace rozbíhá již zcela individuálně.

Klient toho na svém místě tentokrát moc nevnímá a říká, že se cítí normálně. Ptám se jestli, chce zůstat na vybraném místě nebo by se raději přesunul jinam. Raději zůstává. Mezitím bedlivě pozoruji, co se děje a co mě upoutá. Mimika, energie, pohyb, pnutí, tendence, myšlenka či případně slova Petra, pokud zrovna komunikujeme. Spíš se, ale naciťujeme a jsme s tím, co se právě děje. Pro někoho je nacitovani zprvu těžké, ale klienti se běžně rychle učí.

Nechávám se konstelací oslovit a jsem zcela otevřená čemukoliv, co přijde. Bez předpokladů, domněnek a posuzování. Po chvíli Petr říká, že má pocit, že ho to táhne možná trochu dozadu, ale že neví. Navrhuji: Zkuste se posunout dozadu a vnimejte, jak se tam cítíte. Petr se posouvá a zůstává pak raději víc vzadu. Dívá se na rodiče a já se ptám, ke komu má blíž. Říká k mámě a já mám impuls, že s ní budeme pracovat. Ptám se, jestli se moho postavit jako zástupce se za jeho matku. Petr souhlasí. 

Na místě mámy vidím jen syna, manžela vůbec nevnímám. Pohled na syna ale není "zdravý" pohled na syna z pozice rodiče, spíš bych u něj hledala pomoc pro sebe. Díváme se synem do očí a necháváme probihat, co se děje, nijak to neposuzujeme. Vedu klienta k primárním pocitům. Cítím časem, že mi není úplně lehce. Rozhlížim se, co to asi tak způsobuje. Těžko říci, vnímám, že jsem trochu nepřítomná a točí se mi hlava, nepohodlí se mírně stupňuje a začínám popocházet sem a tam. Vnímám, že na žádném místě se necítím úplně ok. Je to jen mírné, před 10ti lety, kdy jsem začínala s klienty po svých cca 30ti vlastních konstelacích a 2 výcvicich konstelace stavět, bych to nejspíš ani nezaznamenala.

Dívám se na Petra a nabízím mu, zda by mu bylo lépe kdyby si sednul. Říká že neví. Po vyzkoušení zjistí, že se mu ulevilo. Že při stání vlastně vůbec nevnímal, že má stažené hrdlo a že teď je to lepší. Mně se malinko také ulevilo, nic velkého. Začínám pomalu vnímat, že mi jako mámě Petra chybí opora v rodičích, jako bych se cítila trochu ztracená. A tak stavíme po domluvě do konstelace babičku a dědečka z matčiny strany.

Dávám své rodiče za sebe a pozoruji své pocity. Probíhá mnou mnoho různých pnutí, jak to s rodiči bylo, je. Petr vše pozoruje a je vidět, že občas je to pro něj trochu těžké. Upravuji postavení babičky a dědečka a hledám, kde a v jaké poloze, by mi bylo dobře. Mezi tím pozoruji občas Petra a instruuji ho, že kdyby cítil nějakou změnu, aby mi to sdelil.

Konstelace pokračuje a já si jako máma hledám své místo a podle konstelačních pravidel pracuji se svými rodiči. Musím se teď posadit, stát je pro mě náročné. Postupně dávám do pořádku má různá ublížení a pocity. Trochu se mi ulevuje, ale není to ještě ono. Poodstoupim a nechávám také Petra, aby se díval na své prarodiče a vnímal své pocity. To najednou udělá větší změnu v mém vnímání k rodičům a věci se dají do pohybu. Začnou mi téci slzy a já se jim otevírám. Probíhají mnou silnější pocity a věci se rychle mění. Začínám se citit lépe a Petrovi se také ulevuje.

Konečně začínám cítit velkou úlevuje vidět, že to má pozitivní vliv i na Petra, ani se nemusím jako terapeut ptát :-). Také mu vstupují do očí slzy. (Což je zcela v pořádku, i chlap má právo brečet! Naopak vnímavý a citlivý chlap ženám imponuje.) Oba se cítíme líp a já se mohu konečně lehčeji nadechnout. Mám pocit, že ze mě spadl obrovský balvan. Začínám vnímat dokonce i zástupce manžela a dívám se na něj. Jsem mu vděčná, že máme syna. Postupně začínám být opravdu hrdá na svého syna a pociťovat k němu lásku. Poprvé mu můžu nahlas říci: Mám tě ráda. (Ze začátku konstelace to nešlo a měla jsem, co dělat sama se sebou).  

Nakonec po chvílích váhání máme oba i potřebu se k sobě přiblížit a obejmout se. (To do předešlé chvíle rozhodně nepřipadalo v úvahu.) Je to pro nás oba úlevné a naplňující a obrovský posun, jako setkání matky a syna po dlouhé cestě, kdy si nerozuměli a teď se pochopili. Navrhuji Petrovi, že teď se může otočit zády k rodičům, zkusit vnímat jejich podporu a podívat se dopředu na svůj život. Může před sebe položit zástupce za svůj život i za partnerku. Petr si vybírá postavit před sebe svůj život i partnerku. S malým vedením se mu na ně velmi hezky dívá a má chuť je posunout po chvíli blíže k sobě. Cítí podporu i schválení od rodičů i od dědečka a babičky. To mu dělá dobře. Když se ho ptám, jak se cítí s předky za zády, říká, že cítit takto hmatatelně podporu od předků je velmi silné a podporující. Říkám Petrovi, aby si tento pocit z konstelace vzal s sebou a nechal ho v sobě působit. Konstelace došla tam, kam dnes mohla. 

Vystupuji z role, konstelaci ukončujeme a sedáme si ke stolu, abychom ji nechali doznít. Říkám Petrovi, že konstelaci je dobré vnímat hlavně srdcem, pocitově, ne přes rozum. Rozumí tomu a přikyvuje. Vliv konstelace může účinkovat i 2 měsíce a posun postupně dojíždět. Kladu mu na srdce, že pokud by se necítil dál dobře či potřeboval něco dořešit, že telefon na mě má a je důležité, aby mi v takovém případě zavolal. Nyní by si měl dát tak 2 dny na klidnější vnitřní vstřebání konstelace.

___________________________________________________________________________________________________________

To jestli konkrétní konstelace přinese výsledek podle přání klienta nemůže nikdo zaručit. Cesty našeho života a vztahů jsou nevyzpytatelné a někdy je třeba oloupat více slupek z cibule (více toho pochopit), aby jsme došli tam, kam chceme. 

Chci dodat, že konstelace nezobrazují realitu. Představují jakousi metaforu, co konkrétní klient potřebuje vidět/vnímat právě TADY a TEĎ. Zobrazují jakýsi náhled na něco, co je teď připraveno k řešení. Tento náhled klient může nebo nemusi chtít zpracovat ke svému růstu. Ukazuje se, že pokud klienti, od toho, co se ukazuje k řešení, neutíkaji a jsou ochotni s tím, co se v konstelaci ukazuje být a otevřít se tomu, ulevuje se jim, cítí se líp a také se jim v životě následně lépe daří. Nevíme, jakým mechanismem konstelace fungují, vypadá to, že vše na světe je propojeno a dá se harmonizovat.  

___________________________________________________________________________________________________________

Občas se mě klienti ptají, jestli mě stání v konstelaci nezatěžuje. Vůbec ne, pocity, případně pláč přichází a odchází a mohu vnímat, jak k životu patří. Měla jsem to tak od začátku a naopak vnímám to obohacení. A pokud se daří vztahy v systému harmonizovat, je to krásné a přínosné pro klienta i pro mě. Pokud je klient otevřený novému, je ochoten v konstelaci vnímat a naslouchat, posuny se daří. 

___________________________________________________________________________________________________________

Konstelace jsou velmi silná metoda a doporučuji k nim přistupovat s velkým respektem a pokorou. Pracujeme tu s něčím větším než jsme my sami! Vypadají možná na první pohled jednoduše, že s trochou intuice se do jejich stavění můžete také pustit, ale opak je pravdou. Je potřeba hodně zkušenosti a rozvinuté vnímání a kvalitní výcvik, abyste mohli začít konstelace stavět jako terapeut. Rozhodně je nezkoušejte stavět si doma sami nebo s kamarádkou/kamarádem. Jdou do hloubky a mohli byste všem zúčastněným vážně ublížit! 

Cítite-li, že konstelace je nyní pro vás to pravé, kontaktovat mě můžete zde:

nebo

 

mi můžete zavolat na tel +420 777 788 866

Budu se těšit na spolupráci s vámi!