Cesta do nitra

Jemná pohybová terapie a práce s tělem inspirovaná Liz Koch a Continuum movement

Regenerace, výživa tkání, rozproudění živosti, radosti a potěšení, hluboké léčení

Fluidní inteligentní pohyb - praxe tekutinové tělo ... 

je otevřený a tvůrčí koncept pohybu těla a mysli 


Podle čínské medicíny je náš střed tvořen páteří, "svaly duše" Psoas (velké svaly bederní) a ledvinami. Naše tělo je tvořeno z 60 až 95% vodou. Dá se říci, že voda nás tvoří.

Velkým tématem ve fluidním tekutinovém těle jsou bederní svaly Psoas. Těmto svalům a celému našemu středu dělá dobře jemná péče. Ať už máte bolavá bedra nebo se chcete propojit sami se sebou se svým tělem i duší, bude vám užitečná pečující praxe Inteligence tekutinového těla a "svalů duše" Psoas.

Co vyživuje naše bederní svaly, celé tělo i duši?

Vyživuje je hraní si s naší tělesnou hloubkou ... naslouchání tělu, fluidní procítěný pohyb, objevování našich vnitřních prostor, radosti a prožitků v těle, navazování kontaktu a komunikace s tělem přes tekutiny, zvuky, napojování ... Velmi těžko se to popisuje, protože jde o celostní somatickou praxi.

Je to transformační praxe, která vychází z práce Liz Koch z USA, která je průkopnicí jemné práce s naším středem a hlubokými emočními svaly Psoas a Michaely Cusanové - Škola bederních svalů a je inspirovaná i metodou Continuum Movement.

Podle poznatků REAGUJÍ naše nejhlubší svaly Psoas (velké svaly bedení) velmi NA NAPĚTÍ, kterému jsme v dnešní výkonnostní době s přemírou informací a stresu vystaveni a Psoas tak ztrácí svou pružnost a vyživenost, "šťavnatost", což velmi ovlivňuje naše celé tělo i mysl.

Když svaly Psoas ztrácí svou pružnost a "šťavnatost", jsou vyčerpané a vysychají, PROJEVUJE se to i v ŽIVOTĚ - náš život ztrácí "šťávu", chybí nám živost, radost, napojení na zdroje. 

My i naše tělo chřadneme, když toho hodně neseme, bolí nás pak bedra a záda, náš střed nemá přirozenou sílu. Inu mysl a tělo jsou spojené nádoby.

Co jsou bederní svaly Psoas?

Bederní svaly jsou nejhlubšími svaly v těle a taoisté vypozorovali, jak silně souvisí s našemi emocemi, hloubkou a pocity bezpečí. Nazvali je proto "svaly duše".

Jemnou práci se svaly Psoas dle Liz Koch do ČR přivezla Míša Cusanová, u které jsem absolvovala lektorský výcvik tekutého těla a bederních svalů. Tuto práci rozvíjím i u dalších lektorů Sylvain Méret Continuum Movement. Více o Continuum movement zde.

Psoas je označován také za “INFORMÁTORA”, jak se naše tělo cítí. Vývojově souvisí s nejstarší částí našeho mozku – s plazím mozkem a díky tomu je ovlivňován primárními instinkty – vyčerpává ho pocit napětí, ohrožení, strachu zejména o základní potřeby 1. čakry (blízké vztahy, stát na vlastních nohách - uživení se, střecha nad hlavou apod.). 

Psoas nejvíce potřebuje "ŠŤAVNATOST". Dodáme mu ji praxí, kdy VYŽIVUJEME pocity bezpečí, důvěry, uzemnění, klidu a napojení. Jeho horní část se pojí s tématy integrity, sebeprosazení a přijetí. Dolní část souvisí s trávením, vztahováním se, sexualitou a uzemněním."

"Štavnatost" můžeme Psoasu a našemu středu navrátit skrze hravý pomalý vědomý pohyb, pozornost, dech, zvuky i ticho a klid. Tato praxe pracuje s vědomím až do buněčné úrovně.

Vracíme se k sobě domů, učíme se znovu objevovat svoje tělo a naše potřeby :). Nasloucháme svému nitru, navazujeme kontakt a komunikujeme s vlastní moudrostí těla. Mezi hlavní principy patří otevřená pozornost a pohyb řízený zvídavostí a potěšenímí.

Esence práce s vnitřní vodou:  

 • hra, zvídavost, objevování, přítomný okamžik, potěšení
 • zvuky, pohyby vln, spirál, kruhů
 • vědomí různých tělních tekutin, poznávání anatomie skrze prožitek, autentický rytmus těla
 • od techniky k plynutí, "tělo jako proces" - vnímání neustálého vnitřního tvoření 
 • dech, prostor, zvuk, plynutí, ticho, klid, ponoření se
 • oceánská zkušenost v těle, procítění a bytí v těle, intuice, hloubka
 • otvírání se moudrosti tělaléčivé síle v nás
 • jemný, hluboký dotek sama sebe na buněčné úrovni
 • naslouchání svému tělu a jeho potřebám
 • intimita, jemnost, smyslnost, potěšení, něha

Praxe je určena ženám (i mužům), kteří chtějí:

 • rozvíjet své uvolnění, vnitřní vnímání
 • objevovat svou chuť, citlivost a pozornost
 • uvolňovat a ozdravovat páteř a bolavá bedra 
 • ozdravovat celé své tělo i duši
 • rozvíjet radost a potěšení v těle
 • rozvíjet své orgasmické možnosti (Psoas je sval orgasmický) 
 • napojovat se na bezpečí ve fyzickém těle (Psoas je o bezpečí)
 • praxe je vhodná pro začátečníky i pokročilé  i pro zájemce se zdravotními problémy

Kdy jít na workshop?

 • pro udržení dobrého zdraví
 • při bolestech v zádech
 • máte-li ztuhlá, bolavá bedra
 • emoční rozkolísanost
 • pocity nejistoty, strachy, úzkosti, pocity ohrožení
 • pocity přetížení, vyhoření, potřebu doplnit bezpečí

Jak workshopy probíhají?

 • úvodní seznámení s tekutinovým tělem a "svaly duše" Psoas 
 • uvolňování svalů Psoas, páteře, našeho středu a ztekuťování těla
 • praktické objevování vnitřní hloubky
 • naciťování, vyživování a ozdravování páteře, Psoasu, beder a částí podle téma workshopu 
 • oživování bránice, otvírání energie ze středu těla
 • naslouchání a komunikace s hloubkou a bezpečím v nás
 • očekávejte odpočinek, velmi jemné cvičení, napojení na sebe sama 

Workshopy fluidního inteligentního pohybu


Získejte větší kontakt se svým tělem a jeho částmi. Obnovte svou sílu, léčivý a tvořivý potenciál.