ZLEPŠETE své VZTAHY

Komunikujte bez konfliktů!

inspirováno konceptem nenásilné komunikace Marshalla Rosenberga

TRÉNINK komunikace hravou formou

"Změň svá slova a změníš svůj svět."

Pro zvládnutí empatické komunikace 

POUZE TEORIE NESTAČÍ

 Je důležité → K O M U N I K A C I   N A T R É N O V A T 

A proto je tu víkendový TRÉNINK ...

Proč respektující nenásilná komunikace

Když změníme svá slova, změní se nám svět. Zlepšíme-li komunikaci směrem k respektu, naslouchání a jasnému formulování potřeb, uděláme velmi mnoho pro lepší vztahy  s druhými lidmi i sami se sebou

Koncept nenásilné komunikace nebo také empatické komunikace pomáhá vyjádřit jasně a upřímně, co se v nás děje nemanipulativním způsobem a současně porozumět, co se odehrává za slovy druhé strany. Účastníci takového empatického rozhovoru plně respektují sami sebe i druhé.

Přijďte se naučit základy nenásilné komunikace. Empatické komunikaci, která pomáhá si vzájemně porozumět a snadněji se dohodnout doma i na pracovišti. Koncept nenásilné komunikace obohacuji o koučovací dovednost JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT.

Způsob jakým komunikujeme, formuje celý náš život, naše prožívání i uspokojování našich potřeb, naše vztahy. Mít zdravé, podporující a vyrovnané vztahy je jedním z nejdůležitějších pilířů spokojeného života.  

Kdo je lektorka kurzu Vlasta Lisková?

Žije svůj život naplno a plní si své sny. Před více jak 20 lety se vydala na cestu osobního rozvoje a co se na této cestě naučila předává lidem dál.

Vlasta je lektorka komunikačních a rozvojových kurzů a pomáhá lidem se vztahy, komunikací a osobním růstem pomocí individuálních konstelací, metody EFT, neuro-lingvistického programování i koučování. Je také lektorkou jógy a jogové terapie přes "svaly duše" Psoas. 

Přihlas se do skupiny Umění nenásilné komunikace

Přihlásit se do FB skupiny

Kdybych měla doporučit každému jednu metodu, kterou by se měl ve své komunikaci naučit, byl by to koncept nenásilné komunikace od Marshalla Rosenberga. Můj život se velmi zlepšil,  když jsem začala ve svém životě tento koncept používat.

A ač jsem absolvovala mnoho skvělých komunikačních výcviků ( neuro-lingvistické programování, koučování, komunikace při EFT), tento koncept považuji za základní pro rozvoj lepších vztahů jak v osobním, tak pracovním světě. Pomůže vám v komunikaci s partnerem, dětmi, kolegy i se šéfem. Bude vám užitečný i pro to, jak komunikujete sami se sebou.

Kurz respektující komunikace vám pomůže např.

 • projít hádkou s blízkým člověkem a být si po ní blíže než před ní
 • ustát konflikt se šéfem/kolegou a využít ho k tomu, aby se vám lépe spolupracovalo
 • říci si otevřeně o to, co potřebujete
 • někoho odmítnout a zůstat v přátelském vztahu

Záměrem nenásilné komunikace je komunikovat svobodně a umět se partnersky dorozumět. Umět komunikovat srozumitelně své potřeby a být i zdravě asertivní. Vytvářet zdravé vztahy, kde vzniká empatie a upřímnost a rozvíjí se vzájemnost. Budovat vyrovnané vztahy, kde se opouští snaha ovládat a tvořit závislost.

Koncept je mimořádně důležitý pro rozvíjení spokojeného života, protože díky němu se dokážeme propojit s lidmi na hlubší úrovni potřeb a užívat si tak život v souznění s druhými lidmi. 

Záměrem mých kurzů je vytvořit zejména bezpečný prostor, v němž abyste si mohli vyzkoušet všechny složky nenásilné komunikace v naslouchajícím a přijímajícím prostředí. Seznámit se s kroky nenásilné komunikace, hlouběji jim porozumět a v podporující skupině si je vyzkoušet.

Pro zvládnutí empatické komunikace 

POUZE TEORIE NESTAČÍ

 Je důležité →  K O M U N I K A C I   N A T R É N O V A T 

Co vás na tréninku čeká

Projdeme postupně čtyři složky nenásilné komunikace: pozorování – pocity – potřeby – prosba. Tyto kroky tvoří hlavní pilíře zdravé komunikace k druhým i sami k sobě. Pomáhají nám si uvědomit, co je důležité, naučit se pozorovat aniž hodnotíme a posuzujeme, vnímat své pocity, objevovat pod pocity skryté potřeby a učit se laskavě žádat druhé o to, co potřebujeme.

Tento kurz učí mnoha dovednostem úspěšné komunikace –  aktivnímu naslouchání, vnímání bez posuzování, naslouchání emocím i vlastním potřebám, rozvíjení empatie a porozumění, asertivnímu zdravému vyjadřování toho, co je pro nás důležité, umění rozvíjet vyrovnané vztahy.

Nenásilná komunikace nám pomáhá překonat nezdravé naučené automatické vzorce v komunikaci: např. když neumíme vyjádřit, co se v nás děje a podléháme negativním emocím, zastíráme, neumíme pojmenovat své potřeby, nevíme, jak naslouchat, jak zdravě asertivně vyjádřit, co potřebujeme, nechápeme, co se děje v druhých, proč reagují tak, jak reagují.

Koncept nenásilné komunikace je PROTIPÓLEM KOMUNIKACE NERESPEKTUJÍCÍ. Což je např. komunikace vzbuzující pocity viny, hodnocení, zastírání, projektování negativních pocitů, osočování, nálepkování,  požadavky, nekonstruktivní kritika, udílení příkazů, manipulace a další.

Mnoho lidí nerespektující komunikaci používá, aniž o tom ví. Je to proto, že jsme se jí naučili v dětství od rodičů a považujeme ji za normální. Běžně tak mluví 95 % lidí. Nikdo nás bohužel neučil lepší respektující komunikaci, kdy jsou si oba účastníci ve vztahu rovni. Vy se můžete respektující komunikaci nyní naučit a učit ji postupně i své děti. Atmosféra ve vaší rodině se díky tomu posune na mnohem vyšší úroveň.

Principy nenásilné komunikace

Na kurzu se budeme učit překonávat automatické, v dětství naučené komunikační reakce, které často způsobují nedorozumění či konflikty. Společně se budeme seznamovat a ověřovat zdravější možnosti komunikace, které rozvíjejí vzájemné porozumění. Budeme si osvojovat nové postoje a učit se jednat se záměrem směřovat k vědomému chování, které vychází z vzájemného vnitřního porozumění.

Hodně pozornosti budeme věnovat vnímání pocitů a prožívání ve svém těle.

Budeme se učit rozpoznávat a pojmenovávat své emoce a pod nimi ukryté lidské potřeby. Tyto schopnosti nám pomohou oprostit se od záludností mysli a rozvíjet osvojování nového svobodného pohledu na situace. Umožní nám zůstávat v situaci přítomni a objevovat, co se děje - bez naučených vzorců interpretace, hodnocení a chování.

Tyto schopnosti nám otevírají dveře k vnímání situací novým způsobem a rozvíjení podporující komunikace sami se sebou. Utvářejí v nás prostor potřebný pro hlubší porozumění, rozvíjení kreativního myšlení a nacházení nových řešení. 

Co vám workshop přinese

 • Poznáte 4 kroky nenásilné komunikace

 • Porozumíte, jaké podmínky jsou důležité pro svobodnou komunikaci

 • Naučíte se, jak si nevytvářet domněnky a umět se lépe ptát
 • Osvojíte se aktivní naslouchání a zlepšíte empatii

 • Pochopíte a vyzkoušíte si rozdíl mezi hodnocením a pozorováním.

 • Posílíte svého vnitřního pozorovatele bez souzení

 • Naučíte se formulovat své potřebyporozumět potřebám druhých

 • Zjistíte, že i nepříjemná sdělení lze komunikovat přijatelně a bez pocitů viny  
 • Porozumíte, jak nenásilná komunikace předchází nedorozuměním a konfliktům

 • Uvědomíte si, co se děje, když cítíme hněv či pocity viny a jak s tím nejlépe naložit 

V průběhu workshopu prohloubíme kontakt s našimi potřebami i potřebami druhých lidí, což otevírá prostor pro nové možnosti, jak v situacích lépe jednat. Budeme se učit zlepšovat naši schopnost formulovat jasně, konkrétně a s plným respektem, co potřebujeme od druhých lidí. To  velmi pomáhá porozumění. Díky jasné řeči se tak můžeme vzájemně lépe dorozumět a spolupracovat, překonávat komunikační šumy a neporozumění, které způsobují nesprávné interpretace a domněnky.

Těžiště workshopu je především v objevování a praktickém zkoušení nových dovedností. Učíme se ve skupině i v trojicích a dvojicích. Součástí jsou aktivity zaměřené na rozvíjení všímavosti, vnímání naší emocionální složky, našeho jazyka a prohlubování kontaktu s tělem, protože právě v němž vše prožíváme. Teorie zabírá minimum času a je komunikována zejména na příkladech. 

Účastníci pracují na workshopu i se svými situacemi. Doporučuji si proto přee workshopem připravit VLASTNÍ SEZNAM běžných SITUACÍ, kdy zažíváte nedorozumění a konflikty. Takových situací, které denně zažíváte: Např. partner/ka - neuklízí po sobě nádobí, chodí pozdě, nechává všude rozsvíceno, nemyje po sobě umyvadlo ... / předškolák - nechce si uklízet hračky, vzteká se ... / školák - zapomíná pomůcky, nenosí v zimě čepici, ...  / teeneger - neučí se, chodí pozdě, ... / kolega - kritizuje mě před šéfem, dělá, že má mnoho práce a přitom... / asistentka - zapomíná připravit včas ...)


Během celého workshopu si společně uvědomujeme principy nenásilí a nemanipulace, na nichž stojí mírumilovná komunikace, která pomáhá spolupráci, zdravým a vyrovnaným vztahům. Mé pojetí práce je vhodné i pro introverty.

Cílem komunikace je lépe se dorozumět. Pojďte se zlepšit svou komunikaci pomocí jednoduchých principů a zlepšit tak své vztahy a spolupráci v rodině, v práci i  prohloubit vztah sami k sobě.

Workshop je vhodný pro

 • muže, ženy, rodiče, teenegery od cca 15 let 
 • všechny, kdo chtějí komunikovat účinně a svobodně

 • manažery, obchodníky, pracovníky ve službách

 • vedoucí i členy týmů, učitele, lektory, cvičitele
 • podnikatele a freelancery

Co říkají o workshopu účastníci?

Kurz mi pomohl si uvědomit, jak komunikuji nelaskavě sama se sebou. A teď se učím, to změnit. 4 kroky jsou skvělá pomůcka. Na kurzu jsem si je hezky zažila a mám z čeho čerpat. Změna není vůbec jednoduchá. Děkuji za moc hezky vedený kurz.
Andrea D.manažerka
Díky kurzu jsem si uvědomila, že při komunikaci se potřebuji více zaměřovat na své pocity a rozumět jim. Vždy to pro mě bylo těžké, po kurzu už vím, jak jednoduše na to. Překvapilo mě, co je ukryto pod slovy a jak je to důležité. Teď rozumím komunikaci mnohem lépe a rozumím i více druhým lidem a dětem.
Yveta B.učitelka
Workshop mi pomohl uvědomit si nešvary, které v komunikaci dělám. Nyní se jim dokáži lépe vyhnout a volím zdravější způsoby komunikace. Velmi to ocenily děti i manžel. Všichni vnímáme zlepšení domácí atmosféry. Jsem moc ráda, že jsem kurz objevila. Myslím, že časem zavítá i manžel.
Soňa S.lékařka
Uvědomil jsem si, co v komunikaci dělám dobře a co potřebuji zlepšit. Mám teď mnoho jednoduchým technik, díky kterým můžu zlepšovat svou komunikaci. Děkuji Vlastě, bylo to pro mě velmi přínosné.
Daniel R.fotograf
Na kurzu jsem se naučila více používat empatii k druhým i k sobě. Rozumím teď mnohem více emocím a tomu, co je ukryté pod slovy. Prožitá cvičení na kurzu mi pomáhají v komunikaci každý den doma zejména s dětmi a v práci při komunikaci s náročnými klienty.
Irena M.podnikatelka
Konečně se dokáži lépe vyznat ve svých emocích a rozumět tomu, co mi negativní pocity vlastně říkají. Toto byl kurz, který jsem měla absolvovat již dávno. Mnohem lépe nyní zvládám své emoce. Výrazně to zlepšilo mé vztahy, protože komunikuji mnohem laskavěji. Umím si jasběji říci, co potřebuji, což jsem dříve nedokázala ani náhodou. Děkuji za krásný kurz. Byl to pro mě zážitek.
Barbora N.administrativní pracovnice

Kdy je vhodné jít na workshop

 • zažíváte v komunikaci nedorozumění
 • sužují vás konflikty s nějakým člověkem
 • je pro vás složité komunikovat s určitými lidmi
 • necítíte se při komunikaci přirozeně
 • ostýcháte se komunikovat
 • často při komunikaci pociťujete nepříjemné emoce
 • vytáčí vás vaše děti, partner, šéf, kolega
 • chcete si udělat více jasno o svých potřebách
 • je pro vás náročné přirozeně žádat o uspokojování svých potřeb
 • vnímáte, že potřebujete být v komunikaci asertivnější 
 • jste introvertchcete zlepšit svou komunikaci

Jak workshop probíhá?

 • Co je komunikace a jak v komunikaci filtrujeme
 • Seznámení s nenásilnou komunikací - praktické příklady
 • Aktivní naslouchání - cvičení a hry
 • Mozek, komunikace a bezpečí 
 • Emoce v těle - cvičení a hry
 • Empatie – co je, jak se projevuje, jak ji zdokonalit - příklady a cvičení
 • Jak na konflikty - různé strategie - příklady        
 • Pozorování bez hodnocení - příklady a cvičení
 • Pocity a potřeby - jdeme do hloubky - cvičení a hry
 • Vyjádření potřeb - prosba vs. požadavek - cvičení
 • 4 složky nenásilné komunikace komplexně - praktické hry
 • Umění se ptát - náhled do koučovacího přístupu - cvičení
 • Jak dále rozvíjet své komunikační dovednosti - tipy na domácí trénink

Metody výuky

 • výklad teorie a příklady
 • práce ve skupině, cvičení a hry v dvojicích, trojicích 
 • práce v prostoru s využítím technik NLP (neuro-lingvistické programování)
 • sehrávky a simulace
 • práce s napětím v těle, cvičení na vnímání emocí v těle
 • reflexe, sdílení, diskuse 
 • podklady pro domácí praxi      

Trénink komunikace

Zlepšete své vztahy - Komunikujte bez konfliktů

2 dny intenzivního tréninku, příkladů a cvičení

v respektující empatické komunikaci

 

Termín:

26. - 27. 3. 2022 

Sobota 10:00 až 17:00 a neděle 9:30 až 16:30

s 1 hod pauzou na oběd

V malé skupince do 12 osob.

Místo konání: 

Maat centrum, Praha 8 - Troja, Pomořanská 489

Busem z metra C Kobylisy 11 min, autem parkování bez zón.

Cena workshopu je 

2800 Kč

Tak neváhej a přihlaš se.

Uděláš to nejlepší pro svou partnerskou, rodinnou i pracovní komunikaci a vztahy.

Přihlašuji se, protože je pro mě důležité:

 • předcházet nedorozuměním a konfliktům
 • umět jasně žádat o své potřeby
 • více rozumět emocím, komunikaci a lidským potřebám

Nevyhovuje mi termín. Dejte mi vědět o dalších termínech.

Těším se na viděnou na kurzu!
 

Vlasta