Rozvojový kurz hravou formou

Jazyk sebelásky

Cesta od oběti k TVŮRCI!

Kurz je inspirován konceptem nenásilné komunikace M. Rosenberga

"Změň svá slova SÁM/A k SOBĚ a změníš svůj svět."

Proč jazyk sebelásky

Když změníme svá slova, změní se nám svět. Zlepšíme-li komunikaci sami k sobě směrem k respektu, naslouchání a formulování svých vnitřních potřeb, uděláme velmi mnoho pro vlastní spokojenost a přijetí se. Oslabíme svého "vnitřního kritika" a naladíme se snáze na laskavý přístup k sobě samému

Tento kurz vám pomůže si uvědomit, co se ve vás děje, když vám nabíhají nepříjemné emoce - např. když se ve vás objevuje naštvání, nespokojenost, neklid, nervozita, frustrace, pocity viny apod. a co s tím můžete užitečného dělat. 

Naučíte-li set základy JAZYKA SEBELÁSKY - laskavé komunikace sami k sobě začnete se mít více rádi, pochopíte, jak nakládat se svým "vnitřním kritikem", pocity viny i kritikou od druhých.

Jazyk sebelásky vám pomůže, si více poznat a hlouběji porozumět svým pocitům a potřebám. Snadněji poznat, co je pro vás důležité a jak to získat.

Způsob jak komunikujeme sami se sebou, formuje celý náš život, naše prožívání i uspokojování našich potřeb i naše vztahy s druhými lidmi. Mít zdravé, podporující a vyrovnané vztahy toužíme na mít všichni bez rozdílu. Vytvoříme-li si dobrý vztah sami k sobě, budeme umět snadněji tvořit i kvalitní vztahy s dalšími lidmi.  

Kdo je lektorka kurzu Vlasta Lisková?

Žije svůj život naplno a plní si své sny. Před více jak 20 lety se vydala na cestu osobního rozvoje a co se na této cestě naučila předává lidem dál.

Vlasta je lektorka komunikačních a rozvojových kurzů a pomáhá lidem se vztahy, komunikací a osobním růstem pomocí individuálních konstelací, metody EFT, neuro-lingvistického programování i koučování. Je také lektorkou jógy a jogové terapie přes "svaly duše" Psoas. 

Přihlas se do skupiny Umění nenásilné komunikace - pomůže Ti i s komunikací sám/a k sobě

Přihlásit se do FB skupiny

Kdybych měla doporučit nejlepší metody pro rozvoj sebelásky, jednou z nich by byl koncept nenásilné komunikace od Marshalla Rosenberga. Můj život i můj vztah sama k sobě se velmi zlepšil,  když jsem začala ve svém životě tento koncept používat.

A ač jsem absolvovala mnoho skvělých komunikačních výcviků, tento koncept považuji za základní pro rozvoj lepšího vztahu k sobě i k druhým. Když se naučíte laskavé komunikaci sami se sebou, bude mnohem snažší zlepšit svou  komunikaci s partnerem, dětmi, kolegy i se šéfem. 

Kurz Jazyk sebelásky vám pomůže 

 • lépe se poznat a více si rozumět
 • rozvíjet lepší vztah sami k sobě
 • oslabit vnitřního kritika
 • komunikovat k sobě laskavě
 • tvořit svůj život jako TVŮRCE, místo zůstávat v roli oběti

Záměrem jazyka sebelásky je komunikovat svobodně a rozumět svým emocím a  potřebám. Pokud porozumíte svým pocitům a pod nimi ukrytým vlastním potřebám, budete mít v životě vodítko - vnitřní kompas pro budování spokojeného životarozvíjení vztahů s druhými. Tak jednoduché to je, ovšem naučit se jazyku sebelásky v praxi vůbec jednoduché není. Chce to hodně praxe a laskavého přístupu k sobě samému, co je velmi těžké.

Záměrem mých kurzů je vytvořit zejména bezpečný prostor, v němž abyste si mohli vyzkoušet všechny dovednosti pro jazyk sebelásky v naslouchajícím a přijímajícím prostředí. Seznámit se s kroky jazyka sebelásky, hlouběji jim porozumět a v podporující skupině si je vyzkoušet.

Co vás čeká

Projdeme postupně čtyři kroky jazyka sebelásky - jsou stejné jako kroky v nenásilné komunikaci: pozorování – pocity – potřeby – prosba sama k sobě. Tyto kroky tvoří hlavní pilíře zdravé komunikace sami k sobě i druhým lidem. Pomáhají nám si uvědomit, co je důležité, naučit se pozorovat aniž hodnotíme a posuzujeme, vnímat své pocity, objevovat pod pocity skryté potřeby a učit se laskavě se vyjádřit sami k sobě.

Tento kurz učí mnoha dovednostem úspěšné komunikace –  aktivnímu naslouchání, vnímání bez posuzování, naslouchání emocím i vlastním potřebám, rozvíjení empatie a porozumění. 

Jazyk sebelásky nám pomáhá překonat nezdravé naučené automatické vzorce v komunikaci sami k sobě: např. když se kritizujeme, zlobíme se na sebe, nemáme se sebou tpělivost, chceme se naučit, získat  vše hned. Pomáhá rozkrývat, co se v nás děje a nepodléhat negativním emocím a vlastní osočování a kritice. 

Koncept jazyka sebelásky je PROTIPÓLEM NERESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE SAMI K SOBĚ. Což je např. komunikace vzbuzující pocity viny, hodnocení, ulpívání v negativních pocitech, nálepkování, posuzování se, porovnávání se a další.

Většina lidí používá sami k sobě nerespektující komunikaci, aniž o tom ví. Je to proto, že jsme se jí naučili v dětství od rodičů a považujeme ji za normální.  Nikdo nás bohužel neučil lepšímu respektujícímu přístupu sami k sobě, kdy se dokážeme podporovat a provázet se k spokojenějšímu životu laskavým způsobem. Vy se teď můžete respektujícímu přístupu a komunikaci sami k sobě naučit a učit ji postupně i své děti. Atmosféra ve vaší rodině se díky tomu posune na mnohem vyšší úroveň.

Na kurzu se budeme učit překonávat automatické, v dětství naučené reakce sami k sobě, kterými si ubližujeme.

Společně se budeme seznamovat a ověřovat zdravější možnosti komunikace, které rozvíjejí vlastní porozumění a přijímání se. Budeme si osvojovat nové postoje a učit se jednat se záměrem směřovat k vědomému chování, které vychází z vnitřního porozumění.

Hodně pozornosti budeme věnovat vnímání pocitů a prožívání ve svém těle.

Budeme se učit rozpoznávat a pojmenovávat své emoce a pod nimi ukryté vlastní lidské potřeby. Tyto schopnosti nám pomohou oprostit se od záludností mysli a rozvíjet osvojování nového svobodného pohledu na sebe i situace v životě. Umožní nám zůstávat v situaci přítomni a objevovat, co se děje - bez naučených vzorců interpretace, hodnocení a nelaskavého chování sami k sobě.

Tyto schopnosti nám otevírají dveře k vnímání situací novým způsobem a rozvíjení podporující komunikace sami se sebou. Utvářejí v nás prostor potřebný pro hlubší porozumění, rozvíjení kreativního myšlení a nacházení nových řešení. 

Co vám workshop přinese

 • Poznáte 4 kroky jazyka sebelásky

 • Uvědomíte si, co je důležité pro laskavou komunikaci sami k sobě

 • Osvojíte se aktivní naslouchání a zlepšíte empatii sami k sobě
 • Naučíte se lépe rozumět svým pocitům
 • Pochopíte a vyzkoušíte si rozdíl mezi hodnocením a pozorováním

 • Posílíte svého vnitřního pozorovatele bez souzení

 • Naučíte se poznávat své potřeby a porozumět tím i snadněji potřebám druhých

 • Zjistíte, jak zdravěji zacházet se svými pocity viny a hněvem  

V průběhu workshopu prohloubíme kontakt s našimi potřebami a pocity, což otevírá prostor pro nové možnosti, jak v situacích lépe jednat sami k sobě. Budeme se učit zlepšovat naši schopnost formulovat jasně, konkrétně a s plným respektem, co potřebujeme. To  velmi pomáhá rozvíjet spokojenější život. 

Těžiště workshopu je především v objevování a praktickém zkoušení nových dovedností. Učíme se ve skupině i v trojicích a dvojicích. Součástí jsou aktivity zaměřené na rozvíjení všímavosti, vnímání naší emocionální složky, našeho jazyka a prohlubování kontaktu s tělem, protože právě v němž vše prožíváme. Teorie zabírá minimum času a je komunikována zejména na příkladech. 

Účastníci pracují na workshopu i se svými situacemi. Doporučuji si proto před workshopem  připravitVLASTNÍ SEZNAM konkrétních SITUACÍ, kdy se sebou nezacházíte laskavě. Na workshopu bude na vás zda je použijete či budeme pracovat s obecnými situacemi.  Na svých situacích se však naučíte nejvíce. Mohou to být situace jako např. kritizuji se, když jsem neuspěla na pohovoru / kritizuji se, na kurzu kreslení, když se mi nepovede kresba / vadí mi kritika od šéfa, kdy mě ....konkrétně popište ... / vadí mě kritika od partnera, kdy mě ...konkrétné popište ...


V celém průběhu workshopu si společně uvědomujeme principy laskavosti a nenásilí sami k sobě, na nichž stojí jazyk sebelásky, která pomáhá zdravému vztahu sami k sobě. Mé pojetí práce je vhodné i pro introverty.

Přijďte si zlepšit svou komunikaci sami k sobě pomocí jednoduchých principů a zlepšit tak svou sebelásku i vztahy okolo vás.

Workshop je vhodný pro

 • muže, ženy, rodiče, teenegery od cca 15 let 
 • všechny, kdo chtějí chtěji zlepšit svůj vztah sami k sobě a následně i druhým lidem

Co říkají o workshopu účastníci?

Kurz mi pomohl si lépe uvědomit, jak komunikuji nelaskavě sama se sebou. A teď se učím, to změnit. 4 kroky jsou skvělá pomůcka. Na kurzu jsem si je hodně prožila a mám se čím inspirovat. Cesta změny není vůbec jednoduchá. Děkuji, kurz byl pro mě velmi přínosný.
Alice K.
Díky kurzu jsem si uvědomila, jak je důležité rozumět svým potřebám a pocitům. Jsou pro nás vodítkem v životě. Překvapilo mě, co je ukryto pod slovy a jak je to důležité. Teď rozumím sama sobě mnohem lépe. Děkuji za krásný kurz.
Radka K.
Workshop mi pomohl uvidět jak moc se kritizuji. A také jak moc mě to ovlivňuje. Chci to změnit. Po kurzu mám skvělý návod a mnoho zkušeností. Děkuji, teď už to záleží hlavně na mně.
Iveta V.
Uff, netušila jsem, jak moc jsem k sobě náročná a jak mi to ubližuje. Děkuji Vlastě, že mi otevřela více oči. Celá skupinka jsme každý se sebou neuměli laskavě mluvit. Na konci kurzu už to bylo mnohem lepší. Chce to praxi a zase praxi.A vědět, že na určité úrovni to tak máme každý.
Petra S.

Kdy je vhodné jít na workshop

 • často sami sebe kritizujete
 • vyčítáte si své chyby a neúspěchy
 • připomínáte si častěji co neumíte, než co umíte
 • necítíte se sami se sebou dobře
 • žijete v konfliktu sami se sebou 
 • utíkáte sami od sebe
 • vytáčí vás kritika druhých
 • vytáčí vás váš partner, děti, šéf, kolegové
 • často sami se sebou zažíváte nepříjemné emoce
 • nerozumíte svým potřebám a pocitům
 • nevíte, co od života vlastně chcete
 • často cítíte negativní emoce
 • jste introvert a chcete zlepšit svůj vztah sami k sobě

Jak workshop probíhá?

 • Co obnáší laskavá komunikace sám/a k sobě
 • Aktivní naslouchání - cvičení a hry
 • Mozek, komunikace a bezpečí 
 • Emoce v těle - cvičení a hry
 • Empatie – jak zlepšovat empatii sami k sobě
 • 4 kroky jazyka sebelásky
 • Pozorování bez hodnocení - příklady a cvičení
 • Pocity a potřeby - jdeme do hloubky - cvičení a hry
 • Vyjádření toho, co je pro nás důležité
 • Jak dále rozvíjet svůj jazyk sebelásky - tipy na domácí trénink

Metody výuky

 • výklad teorie a příklady
 • práce ve skupině, cvičení a hry v dvojicích, trojicích 
 • práce v prostoru s využítím technik NLP (neuro-lingvistické programování)
 • sehrávky a simulace
 • práce s napětím v těle, cvičení na vnímání emocí v těle
 • reflexe, sdílení, diskuse 
 • podklady pro domácí praxi      

Cena 1 denního workshopu

Den intenzivního praxe, příkladů a cvičení

pro rozvoj JAZYKA SEBELÁSKY

 

Termíny:

5. 12. 2020    9:00 - 16:30 

Místo konání: Praha 7 - Letná, Korunovační 7

V případě nepříznivých epidemiologických podmínek se kurz může uskutečnit na dálku on-line.

 

Cena workshopu je 

1600 Kč

Tak neváhej a přihlaš se.

Uděláš to nejlepší, pro to mít se více rád/a a přijímat se.

Přihlašuji se, protože je pro mě důležité:

 • komunikovat sám/a se sebou láskyplně
 • rozumět svým potřebám a pocitům
 • rozvíjet svůj vztah k sobě samému
 • tvořit svůj život jako Tvůrce

Těším se na viděnou na workshopu!

Vlasta